Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

8 Μαΐ 2018

Αρτιότητα/οικοδομησιμότητα αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου


Αγαπητέ Αναγνώστη .
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου


Ερώτηση :

Σε αγροτεμάχιο Ε=3.000τμ εντός ζώνης, εκτός ορίων οικισμού, έχει νομίμως ανεγερθεί κτίσμα με Οικοδομική άδειε του 2001 (αρτιότητα αγροτεμαχίων 2.000τμ).
Το 2011 η περιοχή που βρίσκεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο εντάχθηκε στο Ν.3937/2011”Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”, σύμφωνα με τον οποίο δεν ισχύουν οι προηγούμενες κατά παρέκκλιση αρτιότητες του Π.Δ. 29.5.1985 και πλέον η αρτιότητα ορίζεται σε 10.000τμ κατά κανόνα και 4.000τμ κατά παρέκκλιση.
α) Δεδομένου ότι πλέον το αγροτεμάχιο έχει χάσει την αρτιότητα του, μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης στο νομίμως υφιστάμενο κτίσμα;
β) Μπορεί να τακτοποιηθεί κτίσμα (αποθήκη) που έχει ανεγερθεί στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο πριν την εφαρμογή του Ν.3937/2014;

Απάντηση :

Σύμφωνα με τον Ν 3937/2011-Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις-, άρθρο 9 παρ. 2 α, «Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ, το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ….. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ ……». Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 β του ίδιου άρθρου « Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για … την κατασκευή … μικρών γεωργικών αποθηκών …»
Εφόσον λοιπόν το γήπεδο για το οποίο ρωτάτε εμπίπτει αποδεδειγμένα στην αναφερόμενη περιοχή, τότε:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ΝΟΚ, όπως ισχύει σήμερα,
«2. Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν επέρχονται αλλαγές της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της ταυτότητας του κτιρίου και δεν απαιτείται άδεια δόμησης.».
Επομένως, αν για την αλλαγή χρήσης δεν απαιτούνται νέες κατασκευές και η νέα χρήση είναι επιτρεπόμενη, τότε το νομίμως υφιστάμενο κτίριο μπορεί να μεταβάλλει την χρήση του.
Δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει το ίδιο όταν η αλλαγή χρήσης απαιτεί άδεια δόμησης (νέες μελέτες και κατασκευές), η οποία δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου να μπορεί να χορηγηθεί σε ακίνητο που σήμερα δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us