Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

20 Ιαν 2019

Υγρασία σε τοιχοποιία που εφάπτεται στο έδαφος


Αγαπητέ Αναγνώστη
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

Τα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής, που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος, υπόκεινται σε πολλές δυσάρεστες επιρροές από την υγρασία που μπορεί να υπάρχει εκεί και να προέρχεται από: την υγρασία του εδάφους, διαρροές νερού στο σημείο, αλλά και σε πιθανά υπόγεια νερά.
Επίσης, οι εξωτερικές επιφάνειες (τοιχοποιίες) είναι εκτεθειμένες σε υγρασία προερχόμενη από το πιτσίλισμα του νερού της βροχής, πάγο αλλά και διείσδυση υγρασίας μέσω των τριχοειδών ρωγμών που προκαλούνται από συστολές και διαστολές της επιφάνειας.

Οι συνέπειες από τη διείσδυση της υγρασίας στην τοιχοποιία μπορεί να αφορούν:
1. Απώλεια θερμομονωτικής ικανότητάς της .

2. Διαφόρων ειδών άλατα (ως διαλύματα νερού) διεισδύουν στα δομικά στοιχεία προκαλώντας εξανθίσεις που οδηγούν σε επιφανειακές αποκολλήσεις (κομματιών) της επιφάνειας της τοιχοποιίας.

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποια τοιχοποιία να φέρει μικρότερη ή μεγαλύτερη υγρασία μπορεί να είναι:

1. Ανερχόμενη υγρασία από τριχοειδή αγγεία που έχουν δημιουργηθεί στην τοιχοποιία.

2. Ρηγματώσεις σε αρμούς (π.χ. της πλινθοδομής με την οποία είναι κατασκευασμένη η τοιχοποιία).

3. Προβληματικές σφραγίσεις σε κάθετους αρμούς με στοιχεία που εφάπτονται στην τοιχοποιία (π.χ. καμινάδα τζακιού).

4. Ελλιπής αερισμός, σε εσωτερικές επιφάνειες της τοιχοποιίας.

5. Σωλήνες ύδρευσης ή αποχέτευσης, πλησίον της τοιχοποιίας.

6. Ανερχόμενη υγρασία από το έδαφος ή προερχόμενη από βροχή υγρασία.

Αυτό που κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα της υγρασίας σε επιφανειακό επίπεδο, σε σημεία που οι επιφάνειες της τοιχοποιίας συναντώνται με το έδαφος, είναι η στεγάνωση των επιφανειών μέχρι ύψος τουλάχιστον 1,2 μ.

Αν η κατασκευή είναι νέα τότε, πριν την επιχωμάτωση των εξωτερικών της πλευρών (του υπογείου αν έχει, ή των θεμελίων της), προχωρούμε στην κατάλληλη στεγάνωση με πολύ προσεκτικό τρόπο, συνήθως με χρήση τσιμεντοειδών στεγανωτικών υψηλών προδιαγραφών τα οποία για να μην ‘τραυματισθούν’ κατά την επιχωμάτωση, τα προστατεύουμε με παρεμβολή ειδικής προστατευτικής μεμβράνης .

Η λύση για την υγρασία που παρουσιάζεται χαμηλά (μέχρι 1,2μ. από την

Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων σε εκτός σχεδίου δόμηση - Απορίες


Αγαπητέ Αναγνώστη
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

Ερώτηση :

Στο ΦΕΚ 270Δ / 1985 (Άρθρο 5 ΠΔ-24/31-5-85) ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ αναγράφει:
1. Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων, το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τμ στο σύνολο των ορόφων.

Απορίες:

α) Εννοεί πως έχουμε μέγιστη δόμηση 600 μ2 ή εννοεί πως και η κάλυψη πρέπει να είναι μέχρι 600 μ2 max ?
Πχ μπορώ να κάνω 600 μ2 ισόγειο και να έχω και 100 μ2 Η.Χ. άρα 700 μ2 κάλυψη και 600 μ2 δόμηση ?
β) Τα 600 μ2 υπόγειο κάτω από το περίγραμμα δεν προσμετρά στη δόμηση. Σωστά ?
γ) Ισχύουν τα βάσει του Ν.4062012 , άρθρου 11 παρ.6.ι.α. Πως σε ειδικά κτίρια το 50 % του υπογείου μπορεί να έχει κύρια χρήση αλλά δεν μετρά στην δόμηση ?
δ) όταν έχω 2 κτίρια εντός του γηπέδου ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους ? Πρέπει να είναι Δ=3,00 μ. + H/10 ή δ = 2.50 + Η/20

Απάντηση :

α. Εννοεί μέγιστο 600τμ δόμηση, 600τ.μ. κάλυψη.

Αν έχεις ημιυπαίθριους και θέλεις να εξαντλήσεις την δόμηση, θα φτιάξεις διώροφο.

β. Δεν μετρά στην δόμηση το υπόγειο. (προσοχή, η οροφή του έως 0,80μ από την διαμορφωμένη).

γ. Ισχύει και στα εκτός σχεδίου το 11§6ια.

δ. Εγκ-113/86, Άρθρο 8, παράγραφος 3.

Στην εκτός σχεδίου δόμηση οι αποστάσεις μεταξύ τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ κτιρίων του ιδίου γηπέδου πρέπει να είναι Δ για να προσμετρηθεί ο χώρος αυτός στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του γηπέδου.

Ποιός είναι ο Σ.Ο. για βιομηχανικό κτήριο σε εκτός σχεδίου περιοχή?


Αγαπητέ Αναγνώστη
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

Ερώτηση :

Ποιος είναι ο Σ.Ο. για βιομηχανικό κτήριο σε εκτός σχεδίου περιοχή?

Απάντηση :

Π.Δ. ΤΗΣ 24/31.5.1985 (ΦΕΚ-270 Δ') : Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών
'Άρθρο 4 - Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παρ. 5δ :
5. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:
δ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0.9 και ο συντελεστής της κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 3.3.

Η παράγραφος 5 διαμορφώνεται, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 της υπ' αριθμόν 88217/3752/1987 απόφασης (ΦΕΚ 78/Δ/1987), με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 07-03-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 137/Δ/1991), με την εγκύκλιο Γ4Δ/86819/16999/124/1985 (ΦΕΚ 710/Δ/1985) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 21-06-1991 προεδρικού διατάγματος .

Μπορεί κάποιος να μου πει που αναφέρεται το +2% ή +1% προσαύξηση του Σ.Δ. για γήπεδα μεγαλύτερα των 4000 μ2


Αγαπητέ Αναγνώστη
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου


Ερώτηση :

Μπορεί κάποιος να μου πει που αναφέρεται το +2% ή +1% προσαύξηση του Σ.Δ. για γήπεδα μεγαλύτερα των 4000 μ2

Απάντηση :
Άρθρο 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος
Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 4.000 m2 τα 200 m2 .
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 m2 μέχρι και 8.000 m2 για μεν τα πρώτα 4.000 m2 τα 200 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,02. Επιφάνεια οικοδομής = 200 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 4.000) x 0,02.
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 m2 και άνω, για μεν τα πρώτα 8.000 m2 τα 280 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,01 μη δυναμένη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα 400 m2. Επιφάνεια οικοδομής = 280 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 8.000) x 0,01.

Who is among us