Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

3 Ιουλ 2019

Σε έρκερ μπορώ να βγάλω αρχιτεκτονική προεξοχή και να στεγάσω το παράθυρο? και αν όχι , από πού προκύπτει η απαγόρευση?

Ερώτηση :

Σε έρκερ μπορώ να βγάλω αρχιτεκτονική προεξοχή και να στεγάσω το παράθυρο? και αν όχι , από πού προκύπτει η απαγόρευση?

Απάντηση :

άρθρο 16.5 παρ. ε
ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όμως η κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από κλειστό εξώστη.

Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος

Παντελής Παπακωνσταντίνου

Αρ.Πρωτ.: 143 46 , Σχετ.: 35260/16 - 25/5/2017

Σχετ. :α) Το υπ΄αριθμ. 434/2-3-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Ανατ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης
β) Το υπ΄αριθμ. 230/2-2-2017 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου Αλεξανδρούπολης
γ) Το υπ΄αριθμ. 1484/29-6-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

δ) Το υπ΄αριθμ. Οικ.1233/30-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ρεθύμνης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι για το διαχωρισμό ενός διαμερίσματος σε δύο, απαιτείται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4067/1 2, όπως ισχύει, άδεια δόμησης, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή γίνονται εργασίες (προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων), που δεν εμπίπτουν στις παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου, τροποποιείται δε και το διάγραμμα δόμησης ως προς τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες διαμερισμάτωσης ορόφου δεν εντάσσονται στις εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων της παρ. 2ιθ του άρθρου 4 του ν.40 67/12, για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και αφορούν εργασίες σε μια οριζόντια ιδιοκτησία.


Τέλος διευκρινίζεται ότι το άρθρο 5 του ν.4067/12 «Χρήση κτιρίων» αναφέρεταιαποκλειστικά και μόνο στην απαίτηση ή μη έκδοσης άδειας δόμησης σε περίπτωση αλλαγής χρή σης κτιρίου και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τυχόν επιπρόσθετες εργασίες δόμησης που προκύπτουν στα υφιστάμενα κτίρια.

Χρήσιμες οδηγίες για περίφραξη και περιτοίχιση της ιδιοκτησίας σας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν.Ο.Κ.

Πολλές φορές αποφασίζουμε να κάνουμε την περίφραξη του ακινήτου μας. Πριν όμως προβούμε σε κάποια ενέργεια καλό είναι να γνωρίζουμε μερικά βασικά πράγματα.


1.Κάνουμε περίφραξη στα:


Α) Άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου

Β) Άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου

Γ) Μη ρυμοτομούμενα τμήματα των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εντός σχεδίου.

Δ) Στα μη άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται να γίνει περίφραξη μόνο με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα. 

2. Είναι υποχρεωτική η περίφραξη του οικοπέδου; 

Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις είναι υποχρεωτική η περίφραξη οικοπέδων σε κεντρικά σημεία των πόλεων, αλλά όχι στα απομακρυσμένα.

Επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του οικοπέδου, ακόμα κι αν η ζημιά προέρχεται από τρίτους, ανάλογα με το Δήμο, επιβάλλονται κάποια πρόστιμα.

Εκτός από την περίφραξη ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος σε περιοδική αποψίλωση των χόρτων και καθαριότητα του χώρου, ανάλογα με τον κανονισμό που ισχύει και αφορά την καθαριότητα του οικείου Δήμου.


3. Σε ποιο σημείο περιφράζουμε; 

Η περίφραξη τοποθετείται είτε κατά μήκος των ορίων του οικοπέδου ή στο πρόσωπο με δρόμο, εντός του οικοπέδου. Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, μπορεί να κατασκευαστεί περίφραξη εκατέρωθεν του κοινού ορίου, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των όμορων ιδιοκτητών.

4. Με ποιο τρόπο περιτοιχίζουμε ένα ακίνητο; 

Η περιτοίχιση με άδεια δόμησης, επιτρέπεται καταρχήν σε άρτια γήπεδα και το ύψος του περιφράγματος, που συμπεριλαμβάνει το τοιχίο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 1,5 μέτρο και τα κάγκελα ή το πλέγμα ή την ξύλινη κατασκευή, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία μέτρα (3) μ. συνολικά.

Κατ’ εξαίρεση το ύψος του περιφράγματος, μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω καθοριζόμενο ύψος των 3 μέτρων, μόνο για λόγους ασφαλείας (π.χ. Βιομηχανίες, Δικαστικές Φυλακές, κλπ) ή τα γήπεδα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Οι λόγοι αυτοί πιστοποιούνται από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα και τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.
Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους.

Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ.

Στα οικόπεδα και γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο από 3,00 m, εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας.

Οι ιδιοκτησίες που καθορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου.

Τοποθέτηση του κτιρίου άρτιων και οικοδομήσιμων τμημάτων των ακινήτων που εμπίπτουν σε ζώνη 200μ από τον άξονα εθνικών και επαρχιακών οδών


Παντελής Παπακωνσταντίνου 

Ερώτηση : 

Η τοποθέτηση του κτιρίου στα παραπάνω αγροτεμάχια πρέπει να γίνεται εντός της ζώνης των 200μ./ του τμήματος της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα; Μήπως αυτή η διάταξη “συμπαρασύρει” όλο το αγροτεμάχιο και μπορεί το κτίριο να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα σ' αυτό; Τα ποσοστά κάλυψης και δόμησης θα υπολογιστούν επί του άρτιου τμήματος του αγροτεμαχίου που εμπίπτει στη παραπάνω ζώνη ή επί του συνόλου του αγροτεμαχίου;

Απάντηση :


Δεδομένου ότι τα θέματα που θίγετε δεν αναφέρονται ειδικά σε ερμηνευτική οδηγία, κατά την άποψή μας όμως προκύπτουν έμμεσα πλην σαφώς από τον Ν.4280/2014, άρθρο 28 παρ. 37.α. α) και β), που δίνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συντελεστή κάλυψης του συνολικού εμβαδού του ενιαίου ακινήτου και τοποθέτησης του κτίσματος και εκτός των ορίων του αρτίου τμήματος, ειδικά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υπό προϋποθέσεις, θεωρούμε ότι η τοποθέτηση του κτιρίου θα πρέπει να γίνεται μέσα στα όρια του αρτίου τμήματος της ιδιοκτησίας (το τμήμα της που πράγματι εμπίπτει εντός της προσδιοριζόμενης ζώνης μπορεί να είναι πολύ μικρό) και σε καμία περίπτωση δεν συμπαρασύρεται όλο το γήπεδο ούτε για τα μεγέθη δόμησης-εκμετάλλευσης.

Μπορούν να εξέχουν από το ιδεατό στερεό οι αρχιτεκτονικές προεξοχές και τα έρκερ?
Παντελής Παπακωνσταντίνου

Ερώτηση : 
Μπορούν να εξέχουν από το ιδεατό στερεό οι αρχιτεκτονικές προεξοχές και τα έρκερ?
Εφόσον μπορούν να εξέχουν της ΟΓ αλλά έρχεται σε σύγκρουση στο άρθρο 15 & 5, όπου αναφέρεται ότι :
"Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται….
Απάντηση :
άρθρο 15 παρ.1 :
Στις όψεις επί του κελύφους
του κτιρίου τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό:
α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Who is among us