Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

11 Νοε 2018

Συμπεράσματα για τις εφαρμογές του άρθρου 24 του Ν.Ο.Κ. περί χαμηλών κτιρίων


Αγαπητέ Αναγνώστη

Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

Συμπεράσματα για τις εφαρμογές του άρθρου 24 του Ν.Ο.Κ. περί χαμηλών κτιρίων

1Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 m, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.
2Χαμηλό κτίριο είναι αυτό που έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης το πολύ 400 m2.
3. Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών κτιρίων με συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 400 m2. 

4. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζεται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Ν.Ο.Κ. ( Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται), και οι εξώστες και οι υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι ( "ανοιχτοί ημιυπαίθριοι χώροι" εννοεί προφανώς ), ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. 

5. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια είναι Δ=2,50 m και η κάλυψή τους δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη κάλυψη της περιοχής.

6. Εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και δεν ισχύουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις στην περιοχή και δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 m2 το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 m2.
7. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 m επιτρέπονται στέγες μεγίστου ύψους 1,50 m, καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 20.
8. Οι διατάξεις περί χαμηλών κτιρίων δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 m.
9. Σε περίπτωση οριζόντιας ή / και κάθετης συνιδιοκτησίας, η εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης για τα χαμηλά κτίρια δεσμεύει όλο το οικόπεδο για κατασκευή αποκλειστικά χαμηλών κτιρίων. Ως εκ τούτου, για την έκδοση Άδειας Δόμησης απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών.
[Διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.3] {τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }.

Διάσπαση ειδικού κτιρίου σε εκτός σχεδίου για χρήση έκθεσης - προβολής σε εκτός σχεδίου


Αγαπητέ Αναγνώστη

Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

Διάσπαση ειδικού κτιρίου σε εκτός σχεδίου για χρήση έκθεσης - προβολής σε εκτός σχεδίου

Ερώτηση : 
Η μελέτη αφορά α) Χώρο εστίασης (και ενίοτε εκδηλώσεων) και
β) Χώρο προβολής και πώλησης προϊόντων (τοπικά προϊόντα λάδι, μέλι, ζυμαρικά, κρασί, καθώς και έργα τέχνης, αναμνηστικά).
Επειδή αυτά θα κατασκευαστούν σε ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 14000 μ2, η προσέγγιση μου είναι να κάνω την χωροθέτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται μια αυλή η οποία θα περιστοιχίζεται από τα κτίρια (εστίασης , καταστήματα). Για το λόγο αυτό η διάσπαση κρίνεται απαραίτητη.

Απάντηση :
Η διάσπαση εγκρίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.
ΜΌΝΟ για την παρακάτω περίπτωση
Ν.4495 Άρθρο 7 παρ. ζ
ζ) Για την έγκριση της διάσπασης του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄270), καθώς και αν επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η διάσπαση του όγκου του κτιρίου.
Βάζεις ένα στέγαστρο ή μια πέργκολα σαν χώρο επικοινωνίας των δύο κτιρίων.

Καταργήθηκαν από την 1η-1-2014 όλες οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών (Ε.Κ.Κ.Ο.), οι οποίες ίσχυαν για τα φυσικά πρόσωπα που αναθέτουν την κατασκευή των σπιτιών τους σε εργολάβους οικοδομών

Αγαπητέ Αναγνώστη

Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

Καταργήθηκαν από την 1η-1-2014 όλες οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών (Ε.Κ.Κ.Ο.), οι οποίες ίσχυαν για τα φυσικά πρόσωπα που αναθέτουν την κατασκευή των σπιτιών τους σε εργολάβους οικοδομών

Έτσι στο εξής, οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης των οικοδομών που κατασκευάζονται από εργολάβους για λογαριασμό ιδιωτών δεν χρειάζεται να περνούν πλέον από την Εφορία.
Το σύστημα προσδιορισμού ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών θα ισχύει πλέον μόνο για όσες κατοικίες κατασκευάζονται με αυτεπιστασία.
Οι διατάξεις που καταργήθηκαν προέβλεπαν τον αντικειμενικό προσδιορισμό του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής κάθε οικοδομής και της συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος κατασκευής. Προέβλεπαν επίσης την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των στοιχείων για το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής και τη συμμετοχή των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος, προκειμένου να εγκριθεί η ηλεκτροδότηση της οικοδομής.
Ειδικότερα, για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής κάθε οικοδομής και των ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών λαμβάνονταν υπόψη:
- οι τιμές εκκίνησης κόστους κατά τετραγωνικό μέτρο, οι οποίες είχαν καθοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών και αναπροσαρμόζονταν με βάση τη μεταβολή του δείκτη κόστους κατασκευής κτιρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
- οι συντελεστές αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης, για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ανεγειρόμενου κτίσματος, όπως μέγεθος, ποιότητα, αριθμός όψεων και
- οι πίνακες των ελάχιστων ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλεπόταν και εφαρμοζόταν μέχρι 31-12-2013, μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, για να συνδέσει το ακίνητό του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τελικό πίνακα με τα ποσά του κόστους των επί μέρους εργασιών, τα πλήρη στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, το συνολικό αριθμό των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων και τη συνολική αξία τους.
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εξέδιδε βεβαίωση ότι υποβλήθηκε ο τελικός πίνακας και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όφειλε, στη συνέχεια, να προσκομίσει τη βεβαίωση αυτή για την τελική ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

Πως οριοθετείται μια κατοικία;

Αγαπητέ Αναγνώστη

Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου


Πως οριοθετείται μια κατοικία;
Ερώτηση :
Μια νόμιμη κατοικία πως οριοθετείται;
πχ. θέλω να δω, εάν μια κατοικία απέχει από ένα σημείο Β, 50 μέτρα. Από που θα μετρήσω την κατοικία (το σημείο Α)? Η κατοικία έχει και σκάλα εξωτερική που οδηγεί στην αυλή. Έχει και μπαλκόνι. Έχει και κατασκευή με σκεπή στην αυλή τύπου ψησταριά-φούρνος. Αυτά θεωρούνται κατοικία;

Συνάδελφε
Προφανώς ψάχνεις να βρεις την απόσταση της κατοικίας σου από ένα συγκεκριμένο σημείο για να δεις αν επιτρέπεται κάποια χρήση.
Πιστεύω όταν αν πάρεις τις κορυφές της κατοικίας σου η πλησιέστερη προς το δεδομένο σημείο σου δίνει την απόσταση της κατοικίας σου.
Τα υπόλοιπα που αναφέρεις είναι προσαρτήματα της κατοικίας

Who is among us