Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

9 Νοε 2012

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΓΡΑΜΜΑΑγαπητέ φίλε
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες  ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ

Παντελής ΠαπακωνσταντίνουΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

( Κλίμακα 1:200 ( κλίμακα 1:500  μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία) )                                   

Κατ’  αρχή πρέπει να τονισθεί ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποτύπωση και στις μετρήσεις , γιατί  η σύνταξη ψευδούς τοπογραφικού αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το Ν. 651/1977 .

Στο τοπογραφικό πρέπει να περιλαμβάνονται :

 1. Όλες οι διαστάσεις και οι διαγώνιοι του οικοπέδου σε περίπτωση μη κανονικού ορθογωνικού σχήματος .

 2. Αναλυτικός υπολογισμός της επιφανείας του οικοπέδου .

3.  θα σημειώνεται η ακριβής θέση του κτιρίου και των τυχόν υπαρχόντων στο οικόπεδο κτισμάτων και  δομικών στοιχείων (π.χ.  μαντρότοιχοι κ.λ.π.) με  όλες τις εξωτερικές τους  διαστάσεις .

4. Θα σημειώνεται ο βορράς .

5. Σήμανση με κυκλάκια των κορυφών της ιδιοκτησίας  με κλειστά τα όρια τους με γραμμές ορίων 
    ( _._._._._.) .

6. θα εμφαίνονται τα όμορα οικόπεδα με την ένδειξη εάν είναι άρτια ( κατά κανόνα η κατά
     παρέκκλιση ) ,  με τις  διαστάσεις τους και τα τυχόν υπάρχοντα κτίσματα , με κλειστά τα όρια  
    τους με γραμμές ορίων ( _._._._._.) .

7. θα εμφαίνονται τα υψόμετρα των κορυφών του οικοπέδου .

8. Θα αναγράφονται οι αριθμοί των οικοδομικών τετραγώνων ( του οικοπέδου και των γύρω από το
    οικοδομικό τετράγωνο οικοδομικών τετραγώνων ) και οι περιβάλλουσες το οικοδομικό τετράγωνο 
    οδοί με  το πλάτος αυτών .

9. Οι τυχόν υπάρχοντες αρμοί διαστολής ( Αντισεισμικοί αρμοί) .

10. Απόσπασμα ρυμοτομικού σε κλίμακα 1:1000 η 1:2000  
                    

11 . θεωρημένοι   όροι   δόμησης ( βλέπε παράδειγμα ) .

12.  Δήλωση  Ο.Γ. ( Οικοδομικής  Γραμμής ) ,   Δήλωση   Ρ.Γ. ( Ρυμοτομικής Γραμμής )  ( βλέπε 
      παράδειγμα ).

13. Δήλωση ιδιοκτήτου ( βλέπε παράδειγμα ) .

14. Δήλωση Δ.Ε.Η. –ρέματος   ( βλέπε παράδειγμα ) .

15. Δήλωση του Ν. 651/1977 και του Ν.  1337/1983 .  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
    
1. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
     
Αναγράφονται οι όροι δόμησης που παίρνουμε από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο .
     
Αφορούν τα διατάγματα ρυμοτομίας  και όρων δόμησης , την αρτιότητα (τις προϋποθέσεις για να
οικοδομηθεί το οικόπεδο από πλευράς επιφανείας, προσώπου και βάθους οικοπέδου) , την  κάλυψη , τον
συντελεστή δόμησης , και το μέγιστο ύψος.     

Διάταγμα ρυμοτομίας : ( Αναφέρεται το διάταγμα π.χ. 20/9/1951) .
Διάταγμα όρων δόμησης : ( Αναφέρεται το διάταγμα π.χ. 20/9/1951) .
Αρτιότητα ( βλέπε παρακάτω) .
    
    
    Γ.Ο.Κ. 85/2000                  ΠΡΟ  Γ.Ο.Κ. 73                ΠΡΟ διατάγματος π.χ. 27/9/1951
    Ε = 200,00 μ2                       Ε=150,00 μ2                         Ε=112,00 μ2  ( Εμβαδόν )
    Π=  10,00 μ.                          Π=   8,00 μ.                          Π=    6,00 μ.    ( Πρόσωπο )
     
    Σ.Δ. ( Συντελεστής δόμησης ) = ( π.χ.)1,80
   
    ΚΑΛΥΨΗ – ΥΨΟΣ ( π.χ.  ως Γ.Ο.Κ. 85/2000)

    2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ   
    Περίπτωση 1.Η Οικοδομή έχει τοποθετηθεί επί της καλώς μορφωμένης οικοδομικής γραμμής    
    (π.χ.  ΑΒ )  .                                  

                                                                                                  Ο Μηχανικός

Περίπτωση 2. Η Οικοδομή θα τοποθετηθεί επί της  οικοδομικής γραμμής …. (π.χ. ΑΒ )  βάσει  της υπ’αρ.  ………τεχνικής   έκθεσης η διαγράμματος εφαρμογής .           
                                                         
                                                                                                   Ο Μηχανικός                
   

3. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ

                                                          
 Ο  παρακάτω υπογράφων …………………………. ιδιοκτήτης του οικοπέδου που φαίνεται στο
 διάγραμμα   αυτό με τα στοιχεία ………… δηλώνω ότι τα όρια που έχουν υλοποιηθεί σε αυτό είναι
  οριστικά .

                                                                    ο δηλών                                                                                 
 4 .ΔΗΛΩΣΗ Δ.Ε.Η -ΡΕΜΑΤΟΣ 

Δηλώνεται υπεύθυνα ότι ουδέν ρεύμα διέρχεται σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από τα όρια   
του οικοπέδου , ούτε διέρχονται καλώδια υψηλής τάσεως της Δ.Ε.Η. σε απόσταση μικρότερη των 20
 μέτρων από τα όρια της οικοδομής .
                      
                                                                                                         Ο Μηχανικός                            
     
5.  ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 651/1977 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.  1337/1983  
                                                             
Δηλώνεται υπεύθυνα ότι το υπό στοιχεία ………………….οικόπεδο ιδιοκτησίας ………………..ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ( η εκτός) και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο 
( κατά κανόνα η κατά    παρέκκλιση) σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Επίσης ( δεν ) υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων  8 και 9  του Νόμου 133/1983 περί εισφοράς σε
γη και  χρήμα .
                      
                                                                                                       Ο Μηχανικός                                                                                                                                                                             
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το οικόπεδο είναι εκτός σχεδίου θα φαίνεται η γύρω περιοχή με τα κτίσματα ,
    η θέση   του οικοπέδου , επί του οποίου ζητείται η άδεια ,που θα καθορίζεται από σταθερά σημεία ,
    π.χ. χιλιομετρικοί  δείκτες , τεχνικά έργα , στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος με την ένδειξη τους,
    εκκλησίες , διασταυρώσεις δρόμων , κ.λ.π .
 
    Πρέπει γενικά  να είναι ευχερής η εξακρίβωση της θέσης του οικοπέδου από οποιονδήποτε .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us