Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

8 Απρ 2012

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΑΡΤΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ


Αγαπητέ φίλε
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες  ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΑΡΤΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ( ΑΡΘΡΟ 25 Ν. 1337/1983)
1.Οικοπεδα εντός εγκεκριμένου σχεδίου που δεν έχουν τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά κανόνα η παρέκκλιση της περιοχής τους μπορούν κατ’ εξαίρεση να οικοδομηθούν εφόσον:
α. Έχουν μια πλευρά τουλάχιστον 5 μέτρα σε κοινόχρηστο χώρο.
β. Μέσα σε αυτά μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακαλύπτων χώρων , εγγράφεται κτίριο εμβαδού τουλάχιστον 50 μ2 και ελάχιστης πλευράς 5 μέτρων.
Αν δυο η περισσότερα οικόπεδα της παραγράφου αυτής συνενωθούν , το οικόπεδο που θα προκύψει από την συνένωση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
Το ίδιο ισχύει και για τα οικόπεδα που καθίστανται μη άρτια λόγω ρυμοτομίας.
Τα οικόπεδα για τα οποία οφείλεται εισφορά σε γη, όταν απομειώνονται μετά την αφαίρεση αυτής με την πράξη εφαρμογής , εξακολουθούν να εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου , εφόσον το τελικό οικόπεδο πληροί τις πρυποθεσεις των εδαφιων α και β.
2.α. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων αυτών ορίζεται με βάση το εμβαδόν της κατά παρέκκλιση αρτιότητας , η του κανόνα όπου δεν ορίζεται παρέκκλιση ως εξής :
Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό μέχρι 20% , ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 10%.
Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό μέχρι 40% , ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 20%.
Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό άνω του 40% , ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 30%.
β. Η οικοδομική άδεια χορηγείται μονο ύστερα από έγκριση της ΕΠ.Α.Α.Ε. , που μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στον αριθμό των οροφών , τον όγκο και γενικά στην διαμόρφωση του κτιρίου εάν βλάπτεται εμφανώς το περιβαλλλον.
γ.Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί οικογενειακής στέγης για την ανέγερση η προσθήκη οικοδομής σε οικόπεδα που μπορούν να οικοδομηθούν μόνο βάσει του άρθρου 25 του Ν. 1337/1983 .
δ. Δεν είναι επιτρεπτή στα οικόπεδα του άρθρου 25 η ανέγερση κτίσματος με τις διατάξεις περί χαμηλών κτιρίων , προς εξασφάλιση επιφανείας μεγαλύτερης από αυτήν που επιτρέπουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us