Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

6 Φεβ 2016

Λίγα για τις Θέσεις στάθμευσης

τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr


1. Η δυνατότητα εξαγοράς Θέσεων στάθμευσης ισχύει μόνο :
( Ν. 3044/2002 παράγραφος 4 ,άρθρο 14)
α. Στις περιπτώσεις ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 960/1979( ακίνητα στα οποία απαγορεύεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης – βλέπε παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 960/1979 για την Αττική ) .
β. Στις περιπτώσεις ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις α έως και ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 960/1979, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1221/1981.
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΕΙ (Άρθρο 3 παράγραφος 4 του Ν.1221/81):Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται, κατά τας διατάξεις του παρόντος, η καταβολή μειωμένης εισφοράς, η εισφορά αυτή καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4) της κατά την προηγουμένη παράγραφο προκυπτούσης.
2. Όταν γίνεται αλλαγή χρήσης ο υπολογισμός έχει ως εξής
Α. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την παλιά χρήση
( άρθρο 2 του Π.Δ. 111/04 ) π.χ. :
Α1. Παλαιά χρήση κατάστημα : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Χ
Α2. Παλαιά χρήση αποθήκη : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Ψ
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ : Χ+Ψ=Ζ
Β. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την νέα χρήση (άρθρο 3 Π.Δ. 111/2004) π.χ. :
Β1. Νέα χρήση καφετέρια : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /40 μ2 =Ω
Γ. Υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ απαιτούμενων θέσεων νέας και παλαιάς χρήσης Ω-Ζ η οποία δίνει και τις απαιτούμενες θέσεις.
Τα παραπάνω προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 111/2004 όπου διευκρινίζεται ότι:
Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα στην Αττική μέχρι την 5/3/2004 ( έναρξη ισχύος του Π.Δ. 111/2004 ) , θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 111/2004 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφιστάμενη χρήση , ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει από την νέα χρήση βάσει του άρθρου 3.
3. Προσθήκες καθ’ ύψος
Για τις προσθήκες σε ύψος ισχύουν τα εξής:
Για κατοικίες μία θέση στάθμευσης ανά 150 μ2 επιφάνειας κτιρίου.
4. Προσθήκες κατ’ επέκταση
Για τις προσθήκες κατ’ επέκταση ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν για τα νέα κτίρια.
Παντελής Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971, Σύμβουλος μηχανικός
http://www.advice4u.gr , http://www.advice-4u.blogspot.gr/
Mail: info@advice4u.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us