Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

27 Φεβ 2016

Συχνά ερωτήματα για τον Ν.Ο.Κ και τον Κτιριοδομικό κανονισμό

τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr


1 .Ελεύθερο ύψος Χώρου κύριας χρήσης

Ερώτηση : Τελικά τι ισχύει για το ελεύθερο ύψος Χώρου κύριας χρήσης : το 2,40 του κτιριοδομικου ή το 2,65 του Ν.Ο.Κ. ?

Απάντηση :

1. Ο κτιριοδομικός κανονισμός αναφέρει στην παράγραφο 1 : Τα επιτρεπόμενα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των Κτιρίων ορίζονται ως εξής: 1.1.1. Για κύρια χρήση 2,40 μ.
2. Ο Ν.Ο.Κ. Άρθρο 2 , παράγραφος 95. Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία. Οι χώροι κύριας χρήσης έχουν για τα κτίρια που κατασκευάζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,65 μ.

Ο Ν.Ο.Κ. σαν νεώτερος κατισχύει του κτιριοδομικού.

2. Τι άδεια χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένας χτιστός φούρνος(barbecue) στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ?

Ερώτηση :

Στην τελευταία απόφαση για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΦΕΚ 2605Β'/15.10.2013) αναφέρεται στο Άρθρο 2:

“κε. Για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών κατατίθεται βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού και ότι η καμινάδα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού ... Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων …. για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.”
Βάσει των παραπάνω, οι εν λόγω κατασκευές γίνονται επί του κτιρίου, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου. Αντιθέτως στις πέργκολες γίνεται σαφέστατη αναφορά για την τοποθέτησή τους:
“ιστ. Για την κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων κατατίθενται....”.
Επίσης πριν την απόφαση του 2013 ο Ν.Ο.Κ. ανέφερε στο Άρθρο 4, παρ.3: “Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες: η. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.”
Τι άδεια χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένας χτιστός φούρνος(barbecue) στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου;

Απάντηση :

Σε καμία διάταξη του ΝΟΚ (όπως και προηγούμενα του ΓΟΚ/1985) δεν αναγράφεται να επιτρέπεται η κατασκευή κτιστού φούρνου στους ακάλυπτους χώρους ακινήτου. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να επιτραπεί είναι με άδεια δόμησης και με συμβατικό – εφόσον υπάρχει κτίσμα με εμβαδόν – ή αναλυτικό προϋπολογισμό σε άλλη περίπτωση. Εκπονούνται οι απαιτούμενες μελέτες, ενώ το σχέδιο δόμησης συντάσσεται κανονικά εντάσσοντας οτιδήποτε μετρά σε δόμηση κάλυψη κλπ με τον ενδεδειγμένο κατά την κείμενη νομοθεσία τρόπο.

3. Οι μπαζωμένοι εξώστες υπάγονται στις διαμορφώσεις του ακαλύπτου χώρου.

Ερώτηση :

Οι μπαζωμένοι εξώστες ακολουθούν τις διατάξεις των ανοικτών εξωστών ως προς την κάλυψη και τη θέση τους στο οικόπεδο, σύμφωνα με την παρ.3, Άρθρο 16, Ν.4067/12 ή υπάγονται στις διαμορφώσεις του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου (βεράντες) σύμφωνα με την παρ.3γ, Άρθρο 17, Ν.4067/12 ?
Απάντηση ::
Οι μπαζωμένοι εξώστες εξακολουθούν να υπάγονται στις διαμορφώσεις του ακαλύπτου χώρου.

4 . πατάρι καταστήματος μπορεί να αλλάξει χρήση σε γραφείο και να θεωρείται χώρος κύριας χρήσης ;

Ερώτηση :

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.Ο.Κ., αλλαγή χρήσης μπορεί να γίνει ακόμα και καθ’ υπέρβαση των σημερινών όρων δόμησης σε νόμιμη, άδεια δόμησης ;
Αυτό ισχύει και για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν , σύμφωνα με παρελθόντες οικοδομικούς κανονισμούς ;
Αυτό σημαίνει ότι πατάρι καταστήματος μπορεί να αλλάξει χρήση σε γραφείο και να θεωρείται χώρος κύριας χρήσης ;

Απάντηση :
Η παρ. 3 του άρθ. 5 του Ν.Ο.Κ. αναφέρει : «3. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων δόμησης.».
Αυτό σημαίνει ότι αν π.χ. κτίστηκε νόμιμα ένα κτίριο με συντελεστή
δόμησης 4 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε το σχέδιο και μειώθηκε
O Σ.Δ. σε 2, το νόμιμο κτίριο επιτρέπεται να αλλάξει χρήση (με τις αναφερόμενες προϋποθέσεις) χωρίς να κατεδαφιστεί το μισό. Η διάταξη αναφέρεται σε όρους και όχι κανονισμούς δόμησης που είναι οι Γ.Ο.Κ./73, Γ.Ο.Κ./85, Ν.Ο.Κ. κτλ.
Συνεπώς το πατάρι που αναφέρετε, μπορεί να έχει μόνον την χρήση που επιτρεπόταν από την αρχική κατασκευή του, στην συγκεκριμένη
περίπτωση ως παράρτημα του καταστήματος και όχι άλλη αυτοτελή χρήση.
Μπορεί δηλαδή να είναι και το γραφείο του καταστήματος, ως ανοιχτός χώρος, χωρίς χωρίσματα (άρθ. 84 παρ. 6 Γ.Ο.Κ./1973).
Παντελής Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971, Σύμβουλος μηχανικός

http://www.advice4u.gr  , Mail: info@advice4u.gr

Τηλ. 2105447421, 6944451806

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us