Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

3 Ιουλ 2019

Τοποθέτηση του κτιρίου άρτιων και οικοδομήσιμων τμημάτων των ακινήτων που εμπίπτουν σε ζώνη 200μ από τον άξονα εθνικών και επαρχιακών οδών


Παντελής Παπακωνσταντίνου 

Ερώτηση : 

Η τοποθέτηση του κτιρίου στα παραπάνω αγροτεμάχια πρέπει να γίνεται εντός της ζώνης των 200μ./ του τμήματος της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα; Μήπως αυτή η διάταξη “συμπαρασύρει” όλο το αγροτεμάχιο και μπορεί το κτίριο να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα σ' αυτό; Τα ποσοστά κάλυψης και δόμησης θα υπολογιστούν επί του άρτιου τμήματος του αγροτεμαχίου που εμπίπτει στη παραπάνω ζώνη ή επί του συνόλου του αγροτεμαχίου;

Απάντηση :


Δεδομένου ότι τα θέματα που θίγετε δεν αναφέρονται ειδικά σε ερμηνευτική οδηγία, κατά την άποψή μας όμως προκύπτουν έμμεσα πλην σαφώς από τον Ν.4280/2014, άρθρο 28 παρ. 37.α. α) και β), που δίνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συντελεστή κάλυψης του συνολικού εμβαδού του ενιαίου ακινήτου και τοποθέτησης του κτίσματος και εκτός των ορίων του αρτίου τμήματος, ειδικά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υπό προϋποθέσεις, θεωρούμε ότι η τοποθέτηση του κτιρίου θα πρέπει να γίνεται μέσα στα όρια του αρτίου τμήματος της ιδιοκτησίας (το τμήμα της που πράγματι εμπίπτει εντός της προσδιοριζόμενης ζώνης μπορεί να είναι πολύ μικρό) και σε καμία περίπτωση δεν συμπαρασύρεται όλο το γήπεδο ούτε για τα μεγέθη δόμησης-εκμετάλλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us