Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

27 Μαΐ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
1. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
­  ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ( ΥΠΟΓΕΙΟΥ , ΙΣΟΓΕΙΟΥ ,ΟΡΟΦΟΥ Η ΟΡΟΦΩΝ , ΣΤΕΓΗΣ ) , Σε Κλίμακα: 1: 100, 1:200 , 1:500

Στα παραπάνω σχεδιαγράμματα απεικονίζονται τα  περιγράμματα και οι διαστάσεις :
Της Κάλυψης του κτιρίου, των επιφανειών της Δόμησης του κτιρίου, των τμημάτων που
δεν προσμετρούνται στη Δόμηση, των επιφανειών των Ανοικτών Ημιυπαίθριων Χώρων,
των επιφανειών των Ανοικτών Εξωστών, των επιφανειών της στέγης/δώματος  του κτιρίου, του Όγκου του κτιρίου (σε συνδυασμό με την τομή του κτιρίου), οι χρήσεις του κτιρίου, οι θέσεις στάθμευσης του κτιρίου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του όγκου και του ύψους του κτιρίου.
Ο αναλυτικός υπολογισμός των παραπάνω μεγεθών πρέπει να φαίνεται  στο Υπόμνημα
του Διαγράμματος Δόμησης στο εδάφιο "4. Πραγματοποιήσιμα Στοιχεία Δόμησης".
Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω
στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.
Επίσης, πρέπει να  απεικονίζονται στα παραπάνω σχεδιαγράμματα και τα περιγράμματα
επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης .

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ, Κλίμακα: 1: 100, 1:200, 1:500
 Στις  όψεις απεικονίζεται  η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και το οριστικά  διαμορφωμένο έδαφος, το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου (συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν υπερύψωση της οροφής του υπογείου από τον περιβάλλοντα χώρο) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος .

 3. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ( ΕΙΤΕ ΜΕ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ) .

4. ΤΟΜΗ , Κλίμακα: 1: 100, 1:200 , 1:500
Στη Τομή δείχνουμε το ιδεατό στερεό (στην περίπτωση αυτή δεν έχει εκτός σχεδίου)
και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και το οριστικά
διαμορφωμένο έδαφος, το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου (συμπεριλαμβάνεται
και η τυχόν υπερύψωση της οροφής του υπογείου από τον περιβάλλοντα χώρο)και το
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , Κλίμακα: 1: 100, 1:200 , 1:500

( ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ Ε.Γ.Σ.Α. 87 )


Στο παραπάνω Διάγραμμα απεικονίζονται :
Η θέση του κτιρίου σε σχέση με τις οκοδομικές γραμμές και τα πλάγια και οπίσθια  όρια
του οικοπέδου, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για
τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφωμένο επίπεδο,
τα δέντρα που αφήνονται ή κόβονται, οι θέσεις στάθμευσης (εάν υπάρχουν) στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου , οι ράμπες αναπήρων και όποιο άλλο βασικό στοιχείο
είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους του κτιρίου.

 ( Όλα τα παραπάνω , όπως και τα παρακάτω αναφερόμενα στο συνοδευτικό υπόμνημα , περιγράφονται αναλυτικά  στο βιβλίο μου : Το μυστικό της επιτυχίας κάθε Μηχανικού - Μέρος 1ο )


6. ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

1.ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ:

Επιφάνεια γηπέδου: (1­2­3­4­5­6­7­8­9­10­11­12­13­1 ) = ........ τ.μ.
Το Εμβαδόν του γηπέδου υπολογίστηκε με τη μέθοδο .........
Το γήπεδο βρίσκεται στη/στο ................ Δήμου .........., εκτός/εντός σχεδίου και εκτός/εντός οικισμού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (π.χ. κατά κανόνα) σύμφωνα
με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις


2. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:

Να αναγράφονται οι Όροι Δόμησης όπως ακριβώς αναγράφονται στο Τοπογραφικό
Διάγραμμα.
Στην περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων,
το διάγραμμα δόμησης πρέπει να περιλαμβάνει και τις προδιαγραφές που τίθενται από
αυτούς.

3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:
­
Α. Κάλυψη: Εοικ.x Σ.Κ. = ........... τ.μ.
­
Β. Δόμηση: Εοικ.x Σ.Δ. = ...........τ.μ.
­
Γ. Ανοικτοί Ημιυπαίθριοι Χώροι + Ανοικτοί  Εξώστες : ΕΔΟΜΗΣΗΣx 0,40 = ........ τ.μ.
­
Γ.1 .Ανοικτοί Ημιυπαίθριοι Χώροι: ΕΔΟΜΗΣΗΣx 0,20 (max.) = ......... τ.μ.
­
Δ. Πλάγιες αποστάσεις: .......... μ. (για εκτός σχεδίου ως ορίζεται ανάλογα με τη χρήση ή
κατά περίπτωση όπως προβλέπεται από ειδικά  Π.Δ.)
­
Ε. Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος: ..........μ. + ..........μ. στέγη (όπου προβλέπεται από τις
διατάξεις της περιοχής ή από τη μελέτη βάσει ΝΟΚ)
­
ΣΤ. Επιτρεπόμενος Όγκος: ΕΔΟΜΗΣΗΣx Σ.Ο. = ..........κ.μ.


4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:
­
Α. Κάλυψη: ......... τ.μ. < .........τ.μ. (της επιτρεπόμενης)
­
Β. Δόμηση = Eισογ.+ Eα ́ορόφου+ .........=......... τ.μ. < ......... τ.μ. (της επιτρεπόμενης)

Να αναγραφούν τα Εμβαδά τμημάτων του κτιρίου που δεν προσμετρώνται στη
Δόμηση.

­
Γ. Ανοιχτοί  Ημιυπαίθριοι Χώροι: ......... τ.μ. < ......... τ.μ. (των  επιτρεπόμενων)
­
Δ.  Ανοικτοί Εξώστες: .........τ.μ. < ......... τ.μ. (των επιτρεπόμενων)
­
Ε. Πραγματοποιούμενες Πλάγιες αποστάσεις (δ) : ......... μ. > ......... μ. (των επιτρεπόμενων).

ΣΤ. Πραγματοποιούμενες Οπίσθιες αποστασεις (Δ) : ......... μ. > ......... μ. (των
επιτρεπόμενων)

­
Ζ. Πραγματοποιούμενο Ύψος: .........μ. < .........μ. (μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους)
­
Η. Πραγματοποιούμενος Όγκος: (.........x .........) + .........= .........κ.μ. < ......... κ.μ.(του
Επιτρεπόμενου Όγκου)

Θ. Διαμορφωμένος ακάλυπτος χώρος: (.........x.........) + (.........x.........) +.........= ......... τ.μ.

Ι. Πραγματοποιούμενη φύτευση ακαλύπτου χώρου: (Εοικ.-Εκαλ.) x 2/3 = ......... τ.μ. > ......... τ.μ.(της Υποχρεωτικής Φύτευσης Ακάλυπτου Χώρου ) .

ΙΑ. Πραγματοποιούμενη δεντροφύτευση: .........δέντρα > ......... δέντρα
 (των υποχρεωτικών)
­
ΙΒ. Θέσεις Στάθμευσης: ΠΔ  111/04 (ΦΕΚ 76/Α/05.03.11) : 1 θέση στάθμευσης  ανά
......... τ.μ. επιφ. κτιρίου ή 1θέση ανά κατοικία / διαμέρισμα : ......... θέσεις στάθμευσης.
Τοποθετούνται ......... θέσεις στάθμευσης > ........θέσεις στάθμευσης (των υποχρεωτικών )

Στο παραπάνω εδάφιο αναγράφονται αναλυτικά οι υπολογισμοί για τα πραγματοποιήσιμα στοιχεία δόμησης και το τελικό αποτέλεσμα συγκρίνεται με τα
επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης .


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Το αναφερόμενο στο παρόν υπόδειγμα Διαγράμματος Δόμησης είναι ενδεικτικό
και όχι περιοριστικό ,Προσαρμόζεται δε ανάλογα με τη θέση του ακινήτου
(οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό, γήπεδο εκτός σχεδίου) και τις πολεοδομικές
διατάξεις που διέπουν τη δόμηση της περιοχής.
Όλα τα πραγματοποιούμενα Πολεοδομικά μεγέθη θα πρέπει να αιτιολογούνται
βάσει συγκεκριμένων ειδικών γενικών διατάξεων ή αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν στην περιοχή της συγκεκριμένης μελέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us