Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

15 Ιαν 2012

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030/20011(ΦΕΚ A 249/25-11-2011)Αγαπητέ φίλε
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες  ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου
 


Ο παρόν οδηγός είναι μια προσφορά προς όλους τους ασχολούμενους με την έκδοση αδειών οικοδομήςκαι έχει προκύψει από εμπειρία, μετά από μακροχρόνια ενασχόληση με το αντικείμενο , είναι δε αποτέλεσμα μακράς προσπάθειας και έρευνας.
Βασικός μου στόχος είναι να βοηθήσω τους νέους μηχανικούς ( και όχι μόνο αυτούς) , να γνωρίζουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση μιας άδειας οικοδομής, η των διαφόρων περιπτώσεων που σχετίζονται με τις πολεοδομικές υπηρεσίες .
Επειδή κάτι τέτοιο έλειπε , φιλοδοξία και ελπίδα μου είναι , ότι θα προσφέρω έναν οδηγό χρήσιμο για όλους.
Με χαρά σας τον παραδίδω.

Αρχικά σας δίνω ένα πίνακα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση μιας άδειας οικοδομής που θα αποτελέσει ένα 'μπούσουλα' για την παρακολούθηση της δουλειάς σας , αφού για κάθε μελέτη θα μπορείτε να τυπώνετε ένα αντίγραφο και να τσεκάρετε ποιες δουλειές έχετε κάνει και τι εκκρεμότητες υπάρχουν.
Μπορείτε να τον τυπώνετε για κάθε άδεια οικοδομής και να γράφετε τις ελλείψεις, απαιτούμενες συμπληρώσεις και παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με το ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030/20011 (Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις) η δόμηση γίνεται κατόπιν δυο φάσεων αδειών που είναι:

α) έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης .

β) άδεια δόμησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες

1. Έγκριση Δόμησης
Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:
α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
δ) Τίτλος ιδιοκτησίας .
ε) Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο .
στ) Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης
ζ) Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.
2. Άδεια 5όμησης
Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκρι-
ση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο
ελέγχου ( σεντόνι).
Και οι παρακάτω μελέτες :
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:
ΕΙΣ (περιοχή) :Α/Α ΕΙ ΔΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ( έχει υποβληθεί στη φάση έγκρισης δόμησης)
2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
3. ΚΑΤΟΨΕΙΣ
4. ΟΨΕΙΣ
5. ΤΟΜΕΣ
6. ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
7. ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΟΨΕΙΣ , ΚΑΤΟΨΕΙΣ
8. ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
9. Μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται

Β. ΣΤΑΤΙΚΑ
1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
2. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΦΩΝ.
3. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ.
4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
5. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ.
6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε ΑΦΟΥΣ
8. ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599 ΣΥΝΙ ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΤΙ ΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ Ν.Ε.Α.Κ.

Γ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Δ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. ΜΕΛΕΤΗ
2. ΣΧΕΔΙΑ.

Ε. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
1. ΕΝΤΥΠΟ
2. ΣΧΕΔΙΑ

ΣΤ. ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ.
Ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ και λοιπές
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Θ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ι. ΕΝΤΥΠΑ
1. Ε.Κ.Κ.Ο.
2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3. ΑΔΕΙΕΣ μετά τοπογραφικού σκαριφήματος και καθορισμού οικοδομικής
γραμμής.
4. ΣΕΝΤΟΝΙ
5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του μελετητή (της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210).)
6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.
7. ΕΝΤΥΠΟ SHUNT.
8. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.15999/86 κάθε μελετητή μηχανικού, στην
οποία αναφέρεται ότι: Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και
κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.
Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης
και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης. Οι τεχνικές εκθέσεις που
συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.
10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.15999/86 του ιδιοκτήτη όπου απαιτείται
11. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,
με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 212).
12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΙΑ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ.
1. ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΥ(άρθρο 10 παρ.3 του Γ.Ο.Κ.)
2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ( έχει υποβληθεί στη φάση έγκρισης δόμησης)
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ( έχει υποβληθεί στη φάση έγκρισης δόμησης )
4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.
5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , η τεχνική έκθεση καθορισμού οικοδομικής
γραμμής.
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ( ΤΣΜΕ Ε, ΤΕΕ )
7. ΕΓΚΡΙΣΗ Δ.Ε.Η. ( υποσταθμός )
8. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ Ν.
9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σταδίου εργασιών.
10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ι ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ περί σταδίου εργασιών.
11. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΚΑΡΑΖ.
ηλαδή των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
ν. 1221/1981 (Α΄ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο.
12. ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΚΑΡΑΖ (Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής
της απαιτούμενης εισφοράς ).
13. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.
14. Ε.Π.Α.Ε.Ε.
15. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ,ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΟΥ 56, Τηλ. 2103219790
16. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
17. ΕΓΚΡΙΣΗ Δ.Ε.Η
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us