Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Αρχιτεκτονικές μελέτες
• Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά.
• http://www.advice4u.gr/oikodomikesadeies.html

Αδειες λειτουργίας - Υγιεινομικού ενδιαφέροντος .
• Ολες οι άδειες εναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής.
• http://www.advice4u.gr

Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.
• Από 75 ευρώ στην περιοχη Αττικής.
• http://www.advice4u.gr

Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια,Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό.

• Aπό 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής.
• http://www.advice4u.gr

Εξοικονόμηση κατ'οίκον

•πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες .
• http://www.advice4u.gr

Ανακαινίσεις για ολους - θελετε να ανακαινισετε καποιο χωρο?
•Μελέτη,κατασκευή,Οικονομικές τιμές Eπικοινωνήστε με εμάς για προσφορά.,ειμαστε κοντα σας,πολυ οικονομικα!
• http://www.advice4u.gr

Τακτοποίηση αυθαιρέτων
•Αττική,υπεύθυνα,γρήγορα,οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013
•http://www.advice4u.gr

Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές.
•Eπικοινωνήστε με εμάς για προσφορά.,ειμαστε κοντα σας,πολυ οικονομικα!
• http://www.advice4u.gr

29 Αυγ 2016

Υπολογισμός του ποσού της εισφοράς ανά θέση στάθμευσης αυτοκίνητου ( παράγραφος 2 του άρθρου 5 ΤΟΥ Ν. 1221/1981)
Ερώτηση :
Πως γίνεται ο υπολογισμός του ποσού της εισφοράς ανά θέση στάθμευσης αυτοκίνητου ?
Απάντηση :  
1. Το ποσόν της εισφοράς ανά θέσιν σταθμεύσεως ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται εις δραχμάς (ευρώ σήμερα) , βάσει της αξίας γης ανά Τετραγωνικόν μέτρον γηπέδου, εφ’ου το Κτίριον και αναλόγως του ισχύοντος δια το υπ ' όψιν γήπεδον συντελεστού δομήσεως ως εξής:
α) Δια συντελεστήν δομήσεως μικρότερον ή ίσον προς ένα (1) ή ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ίση προς την αξίαν του τετραγωνικού μέτρου γης πολλαπλασιαζόμενης επί την απαιτουμένην δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως επιφάνειαν , εκπεφρασμένην εις απόλυτον αριθμόν , ως η επιφάνεια αύτη ορίζεται ειδικότερον υπό των Π. Δ/των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
β) Δια συντελεστήν δομήσεως μεγαλύτερον του ένα (1) η ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ως εις την ως άνω περίπτωσιν (α) διηρημένου του ούτω προκύπτοντος ποσού δια του αντιστοίχου συντελεστού δομήσεως .
Άρα ισχύει :


1. ΣΔ  μικροτερο του 1  ,   Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ252. ΣΔ   > 1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ.

2.. Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται, κατά τας διατάξεις του παρόντος , η καταβολή μειωμένης εισφοράς, αύτη καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4) της κατά την προηγουμένην Παράγραφον προκυπτούσης .
Άρα έχουμε στην περίπτωση αλλαγής χρήσης ( μειωμένη εισφορά ): 

1. ΣΔ  < 1 
Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/4
2. ΣΔ  >1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ./4 


Τον Σ.Δ. και την αξία γης τα βρίσκουμε από πρόγραμμα , ή σε περίπτωση που δεν έχουμε από γνωστό συμβολαιογράφο .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us