Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

17 Νοε 2015

ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ :Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών , Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών θέρμανσης


τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ : ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 5η Έκδοση -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΙΜΗ: 12 ΕΥΡΩ, σελίδες 93

1. Πως Γίνεται η Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών 

Τα κοινόχρηστα έξοδα κατανέμονται βάσει της ΑΞΙΑΣ των διαμερισμάτων.
Συγκεκριμένα, ο Νόμος 3741/1929 Άρθρο 5 παρ. β) αναφέρει:
Έκαστος των συνιδιοκτητών υποχρεούται να συνεισφέρει εις τα κοινά βάρη επί τη βάσει της αξίας του ορόφου ή διαμερίσματος ου (του οποίου) είναι κύριος.
Δηλαδή, τα κοινόχρηστα πρέπει να πληρώνονται βάσει της αξίας του διαμερίσματος η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η επιφάνεια , ο όγκος , ο όροφος κ.λ.π.
Σήμερα η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών γίνεται από τους μηχανικούς βάσει του όγκου του κάθε διαμερίσματος (όγκος =επιφάνεια Χ ύψος) και εμφανίζεται στον πινάκα κατανομής ποσοστών των οριζοντίων ιδιοκτησιών που συνοδεύει κάθε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Βάσει της σύστασης αυτής γίνεται κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης και σε αυτό αναφέρεται η συμμέτοχη σε κάθε είδος κοινόχρηστης δαπάνης ( οι δαπάνες περιέχονται στον αναφερθέντα πίνακα ).

2. Πως Γίνεται η Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών θέρμανσης

Στις παλαιότερης κατασκευής πολυκατοικίες (πριν την έναρξη ισχύος του Φ.Ε.Κ 631Δ’ /1985) για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη μελέτη θέρμανσης, όπως ο παραπάνω νόμος προβλέπει, για την κατανομή των δαπανών θέρμανσης, διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

2.1. Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία


Η κεντρική θέρμανση τίθεται σε λειτουργία, συνήθως από τον διαχειριστή, σε προσυμφωνημένες από τους ενοίκους ημέρες και ώρες.

Ο χρόνος θέρμανσης είναι ο ίδιος για όλα τα διαμερίσματα.

Συνεπώς η κατανομή του κόστους θέρμανσης πρέπει να γίνει με βάση την κατανάλωση των διαμερισμάτων, η οποία είναι ανάλογη του «μεγέθους» των διαμερισμάτων.

Τυπικό «μέγεθος» διαμερίσματος είναι ο όγκος (κυβικά μέτρα) των χώρων που θερμαίνονται από την κεντρική θέρμανση και το ποσοστό συμμετοχής των διαμερισμάτων εμφαίνεται στη στήλη δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά), του πίνακα κατανομής ποσοστών της σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών
( για διαμερίσματα με ίδιο ύψος, ο όγκος είναι ανάλογος του εμβαδού).

Εάν προβλέπεται στο καταστατικό της πολυκατοικίας ή αποφασισθεί στην γενική συνέλευση συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας τα κλειστά διαμερίσματα να έχουν έκπτωση (π.χ. να πληρώνουν το 30% του ποσού που θα τους αναλογούσε εάν χρησιμοποιούνταν), τότε πρέπει να κλείσουν οι διακόπτες όλων των θερμαντικών σωμάτων αυτών των διαμερισμάτων.

Για να υπολογισθεί το ποσό επιβάρυνσης των κλειστών διαμερισμάτων πρέπει να τροποποιηθεί ο πίνακας χιλιοστών της κατηγορίας δαπανών, ώστε τα ποσοστά συμμετοχής των κλειστών διαμερισμάτων να είναι μειωμένα (π.χ. στο 30% των κανονικών χιλιοστών-τετραγωνικών) για όσο χρονικό διάστημα αυτά παραμένουν ακατοίκητα.

2.2. Κεντρική θέρμανση με αυτονομία

Η κεντρική θέρμανση τίθεται σε λειτουργία, αυτόματα όταν ανοίγει ο θερμοστάτης κάθε διαμερίσματος και υπάρχει σύστημα μέτρησης (συνήθως ωρομετρητές) της θέρμανσης του διαμερίσματος.
Η επιβάρυνση συνεπώς κάθε διαμερίσματος πρέπει να είναι ανάλογη της απορρόφησης θερμότητας από το διαμέρισμα.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται θερμιδομετρητές για την καταμέτρηση της θερμότητας που απορροφάται στο διαμέρισμα, η μέτρηση εκφράζει την πραγματική ποσότητα θερμότητας που καταναλώθηκε στο διαμέρισμα και η χρέωση πρέπει να είναι ανάλογη των θερμίδων.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ωρομετρητές για την καταμέτρηση της θερμότητας, εκτός από τον χρόνο θέρμανσης του διαμερίσματος έχει σημασία και το «μέγεθος» του διαμερίσματος.
Δηλαδή η χρέωση πρέπει να γίνει ανάλογα με το γινόμενο «μέγεθος» επί ώρες λειτουργίας.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση συστήματος με αυτονομία κατά την θέρμανση ενός διαμερίσματος θερμαίνονται έμμεσα και τα γειτονικά διαμερίσματα.
Για αυτό θεωρείται λογικό ένα μέρος της δαπάνης θέρμανσης να κατανέμεται με σταθερό (πάγιο) τρόπο, ανάλογα με το «μέγεθος» κάθε διαμερίσματος και το υπόλοιπο ανάλογα με την κατανάλωση (θερμίδες είτε «μέγεθος» επί ώρες θέρμανσης) κάθε διαμερίσματος.

Τυπικά το πάγιο ποσοστό είναι 25-35% και το ποσοστό κατανάλωσης το υπόλοιπο 65-75% της δαπάνης θέρμανσης (κόστος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, κλπ).
Σε περίπτωση που στο καταστατικό της πολυκατοικίας δεν προβλέπεται ο τρόπος κατανομής της δαπάνης θέρμανσης, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, σχετικά με τον τρόπο κατανομής της δαπάνης (ποσοστά παγίου - λειτουργικού κόστους και συντελεστών κατανομής (χιλιοστών)), η οποία απόφαση να καταγραφεί σε πρακτικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα που βρίσκονται στο Νόμο 3741/1929 , σχεδόν στο σύνολο τους ισχύουν εφόσον δεν υπάρχει καταστατικό της πολυκατοικίας ή σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών που να αναφέρει κάτι διαφορετικό. Αν δηλαδή υπάρχει καταστατικό της πολυκατοικίας ή απόφαση γενικής συνέλευση και οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν ομόφωνα (και όχι κατά πλειοψηφία) να κατανέμουν τα κοινόχρηστα εξίσου σε όλα τα διαμερίσματα και όχι βάσει του όγκου τους , τότε μπορούν να παραβλέψουν τη νομοθεσία και να κάνουν αυτό που έχουν ομόφωνα συμφωνήσει .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us