Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

19 Φεβ 2015

Υπολογισμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης σε περίπτωση αλλαγής χρήσης , από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντοςΌταν γίνεται αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  ο υπολογισμός γίνεται ως εξής :                                             
Α. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την παλιά χρήση
    ( άρθρο 2 του  Π.Δ.  111/04 ) π.χ. :

Α1. Παλαιά χρήση κατάστημα : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Χ
Α2. Παλαιά χρήση αποθήκη     : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  :                                  Χ+Ψ=Ζ

Β. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την νέα χρήση (άρθρο 3  Π.Δ. 111/2004)   π.χ. : 
   
Β1. Νέα χρήση καφετέρια : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /40 μ2 =Ω

Γ. Υπολογίζεται η διαφορά  μεταξύ απαιτούμενων θέσεων  νέας και παλαιάς  χρήσης Ω-Ζ   η οποία   δίνει και τις απαιτούμενες θέσεις. 

Τα παραπάνω προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 111/2004 όπου διευκρινίζεται ότι:
Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα στην  Αττική μέχρι την 5/3/2004 ( έναρξη ισχύος του Π.Δ. 111/2004 )  , θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2  του Π.Δ. 111/2004 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφιστάμενη χρήση , ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει από την νέα χρήση βάσει  του άρθρου 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Είχα διαπιστώσει ότι για αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν έχουμε επιφάνειες < 59 μ2 , δεν απαιτείται θέση στάθμευσης .

Σήμερα όμως μου έτυχε μια περίπτωση που διαπίστωσα ότι για επιφάνειες 90-99 μ2 δεν απαιτείται επίσης θέση στάθμευσης ( είχα περίπτωση καταστήματος που θα γινόταν καφενείο επιφανείας 91 μ2 ) .
Προς απόδειξη των παραπάνω εκθέτω τα παρακάτω Παραδείγματα : 22/2/ 2015 : ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Διακυμάνσεις των όρων : απαιτείται θέση στάθμευσης ,  δεν απαιτείται  θέση στάθμευσης από 0 έως 100 μ2


1.  Ε< 20 μ2 

Έχουμε νέα χρήση : 19,9 /40=0,4975 < 0,5 άρα 0 θέσεις
Παλαιά χρήση :        19,9/60= 0,34     <0 0="" span="">

Επομένως για Ε< 20 μ2   δεν απαιτείται θέση στάθμευσης

2. Ε < 30  μ2

Έχουμε νέα χρήση : 29,5/40=0,74 άρα 1 θέση
Παλαιά χρήση        : 29,5/60 <0 0="" span="">

Επομένως για Ε< 30 μ2  και Ε > 20 μ2  απαιτείται θέση στάθμευσης3. Ε > 30   μ2

Έχουμε νέα χρήση : 30/40 = 0,75 = 1 θέση
Παλαιά  χρήση :       30/60 = 0,50= 1  θέση
 
Επομένως  για Ε > 30μ2   και Ε < 59,99 μ2 δεν απαιτείται  θέση στάθμευσης
           
4. Ε>= 60 μ2 και Ε < 90 μ2

Έχουμε νέα χρήση : 60/40=1.5 =2 θέσεις
Παλαιά χρήση : 60/60= 1 θέση

Επομένως για  επιφάνειες  60-89,99  μ2 απαιτείται θέση στάθμευσης .

5. Ε >= 90 μ2   και Ε < 99,99 μ2

Έχουμε νέα χρήση : 90/40 = 2,25 = 2 θέσεις
Παλαιά χρήση : 90/60= 1,50 = 2 θέσεις

Επομένως για Ε >= 90 μ2   και Ε < 99,99 μ2  δεν απαιτείται θέση στάθμευσης .

6. Ε= > 100 μ2

Έχουμε νέα χρήση : 100/40 = 2,50 = 3 θέσεις
Παλαιά χρήση : 100/60= 1,67 = 2 θέσεις
Επομένως απαιτείται μια θέση για εξαγορά .

Για επιφάνειες >100 μ2 απαιτείται θέση στάθμευσης .

Αυτά είναι τα παράδοξα των μαθηματικών .
Μπορεί να υπάρχει και άλλη περίπτωση στο βάθος ,αλλά εδώ σταματώ την έρευνα , γιατί αυτές είναι οι συνήθεις επιφάνειες που αντιμετωπίζουμε .

Για τον λόγο αυτό συνιστώ να κάνετε τον υπολογισμό πάντα πριν δώσετε προσφορά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us