Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

5 Μαΐ 2011

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ


Αγαπητέ φίλε
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες  ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου
 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
(ΑΠΟΦΑΣΗ 69509/86)
Διακρίνουμε δυο περιπτώσεις :
Ι. Εξαίρεση-νομιμοποίηση αυθαιρέτων με τη διαδικασία Εξαίρεση-νομιμοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 8 παρ. 8.5 του Ν.1512/85 .
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αυθαίρετο να είναι εντός νομίμου περιγράμματος
Απαιτείται η υποβολή
1. Αίτησης ( στην αίτηση θα αναγράφεται ποιο τμήμα της οικοδομής ζητείται να εξαιρεθεί π.χ. χώρος υπογείου η τμήμα κατοικίας στον Α΄ οροφο κ.λ.π )
2.Τοπογραφικού διαγράμματος με θεωρημένους , από το τοπογραφικό τμήμα της υπηρεσίας πολεοδομίας , τους όρους δόμησης.
3. Διαγράμματος κάλυψης του οικοπέδου η γηπέδου με αναλυτικούς υπολογισμούς και εντοπισμό του
αυθαιρέτου.
4.Αρχιτεκτονικών σχεδίων ( κατόψεις , τομές) .
5. Δήλωσης αντοχής κατά την εγκύκλιο 75617/186/1983 ( βλέπε έντυπα στο site www.poledomia.gov.gr ).
6. Τεχνικής έκθεσης για τον τρόπο κατασκευής του αυθαιρέτου κτίσματος η κατασκευής του φέροντος οργανισμού του, την χρήση του , την αξία του κ.λ.π.
7. Υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86 με αποδεικτικά στοιχεία για τον προ της 31.1.1983 χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου ( βεβαίωση Δήμου η Κοινότητας , αποδείξεις κοινωφελών οργανισμών κ.λ.π.) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη .
8. Μελετών και κάθε στοιχείου που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας

9.
Φωτογραφιών εις διπλούν
Σημείωση :1. Τα αυθαίρετα τμήματα θα διαγραμμιστούν πράσινα .
2. Όλα τα σχέδια εις διπλούν
ΙΙ . Εξαίρεση μικροπαραβάσεων από την κατεδάφιση βάσει του άρθρου 9παρ. 8 του Ν.1512/85.
Μικροπαράβαση είναι κατά την έννοια της εγκυκλίου 89 /6-7-1983 το τμήμα της οικοδομής που αντίκειται στις διατάξεις που ισχύουν σήμερα και δεν ξεπερνά σε διάσταση το 5%της αντίστοιχης διαστάσεως που προβλέπεται στην αρχική άδεια και συγχρόνως δεν είναι μεγαλύτερη των 0.50 μέτρων η δεν ξεπερνά τα 20 μ2 συνολικής εκμετάλλευσης
Η εξαίρεση γίνεται όταν η κατεδάφιση θα κατέληγε σε υπέρμετρη βλάβη του κτιρίου η θα έθιγε σε κίνδυνο τον φέροντα οργανισμό του , η θα παρέβλαπτε την αισθητική εμφάνιση του κτιρίου η θα απαιτούσε υπέρμετρες δαπάνες για την αποκατάσταση της αισθητικής , η δε διατήρηση των αυθαιρέτων δεν θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της κατασκευές ούτε θα απέβαινε σε βάρος της πόλης.
Η εξαίρεση των μικρών παραβάσεων γίνεται με απόφαση του Νομάρχη και με σύμφωνη γνώμη του Σ.Χ.Ο.Π. του νομού .
Για της περιπτώσεις αυτές επιβάλλονται μόνον τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.1337/1983
( πρόστιμο ανέγερσης και πρόστιμο διατήρησης)
Το Σ.Χ.Ο.Π. γνωμοδοτεί επίσης για την συνέχιση η μη των οικοδομικών εργασιών στην εξαιρουμένη από την κατεδάφιση μικροπαράβαση , όταν αυτή είναι ημιτελής.
Δεν θεωρείται μικροπαράβαση υπαγομένη στις διατάξεις αυτές , η κατασκευή αυτοτελούς και ενιαίου χώρου.
Απαιτείται η υποβολή :
1.Αίτησης ( στην αίτηση θα αναγράφεται ποιο τμήμα της οικοδομής ζητείται να εξαιρεθεί π.χ. χώρος υπογείου η τμήμα κατοικίας στον Α΄ οροφο κ.λ.π ) .
2. Τοπογραφικού διαγράμματος με θεωρημένους , από το τοπογραφικό τμήμα της υπηρεσίας πολεοδομίας ,τους όρους δόμησης.
3. Διαγράμματος κάλυψης του οικοπέδου η γηπέδου με αναλυτικούς υπολογισμούς και εντοπισμό του αυθαιρέτου.
4 Αρχιτεκτονικών σχεδίων ( κατόψεις ,όψεις τομές) .

5. Δήλωσης αντοχής κατά την εγκύκλιο 75617/186/1983 ( βλέπε έντυπα στο
site www.poledomia.gov.gr ) .

6. Ξυλότυπων αντοχής.


7. Φωτογραφιών εις διπλούν

8. Υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86 με αποδεικτικά στοιχεία για τον προ της 31.1.1983 χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου ( βεβαίωση Δήμου η Κοινότητας , αποδείξεις κοινωφελών οργανισμών κ.λ.π.) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη .
Σημείωση : 1. Τα αυθαίρετα τμήματα θα διαγραμμιστούν κόκκινα .
2. Όλα τα σχέδια εις διπλούν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us