Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

10 Νοε 2010

Η αλήθεια για το ΤΣΜΕΔΕ , ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ, θα τους αφήσουμε να μας τα φάνε?

Το σημερινό ενημερωτικό σημείωμα αφορά την περιουσία  του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την απορία γιατί υπαχθήκαμε στις επαχθείς ρυθμίσεις του μνημονίου. Πιστεύω ότι αυτό δεν ήταν λογικό και είναι και αντισυνταγματικό , γιατί η περιουσία του ταμείου είναι δική μας και έγινε για να μπει κάποια στιγμή χέρι στα αποθεματικά του ταμείου.
Παρακάτω παραθέτω ενημερωτικό σημείωμα της ένωσης συνταξιούχων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Για την advice 4u Παντελής Παπακωνσταντίνου

Η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ
Παρατηρούμε  ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ υπάρχει τεράστια αύξηση της περιουσίας της τάξεως των 332 εκ. ευρώ για το έτος 2010 του ΤΣΜΕΔΕ, σε σχέση με το 2009, καθώς την 1η Σεπτεμβρίου 2010 ήταν 3.674.650.763,00 ευρώ, ενώ την 1η Μαΐου του 2009, ανερχόταν σε 3.342.721.226,00 ευρώ, με πρόβλεψη ότι στις 31.12.2010
η περιουσία θα φθάσει τα 3,8 δισ. ευρώ.
Αυτά προκύψουν,  από επίσημα στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ. σύμφωνα με τα στοιχεία που υποχρεούται να υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Υπουργείο Απασχόλησης, βάσει του άρθρου 41 του Ν. 2676/99.

Αναλυτικότερα:
Aκiνητα:                      28.509.176,00 ευρώ
- Καταθέσεις:               3.210.003.337,00 ευρώ
- Μετοχές:                       219.338.386,00 ευρώ
- Ομόλογα Ελληνικού
Δημοσίου:                     207.542.186,00 ευρώ
- Μερίδια Αμοιβαίων
Κεφαλαίων:                       9.257.678,00 ευρώ
Σύνολο:                  3.674.650.763,00 ευρώ

Ο κλάδος εσόδων - εξόδων ΤΣΜΕΔΕ
Από επίσημα στοιχεία προκύπτον τα εξής:

Έσοδα
(Κλάδος Κύριας Σύνταξης και Ειδικής Προσαύξησης)
- Καταβολές
ασφαλισμένων:     312.055.000.00 ευρώ
- Εισφορές Εργοδοτών:  155.800.000,00 ευρώ
- Κρατική Επιχορήγηση:     1.200.000.00 ευρώ
 - Κοινωνικοί Πόροι:          42.750.000,00 ευρώ –
Συμμετοχή Κράτους:         68.000.000.00 ευρώ
 - Πρόσοδοι περιουσίας. 128.676.000,00 ευρώ
- Λοιπά:                            45.973.000,00 ευρώ
Σύνολο Εσόδων: 753.674.000,00 ευρώ

Έξοδα
- Παροχές Συντάξεων:            394.331.690,00 ευρώ
 - Παροχές Πρόνοιας             1.500.000,00 ευρώ
- Δαπάνες Διοίκησης:          19.780.600,00 ευρώ
- Λοιπές Δαπάνες:       18.557.900.00 ευρώ
- Δαπάνες Περιουσιακών
Στοιχείων:    1.372.300.00 ευρώ
Σύνολο Εξόδων: 435.642.490,00 ευρώ

Πλεόνασμα:
318.031.510,00 ευρώ

Έτσι, σαφώς προκύπτει ότι και εδώ τα αποτελέσματα είναι οπωσδήποτε άκρως ενθαρρυντικά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και για το 2009, τα προϋπολογισθέντα έσοδα είναι αυξημένα και αυτό οι συνταξιούχοι το έχουν επισημάνει προ πολλού, ότι, δηλαδή, είναι ανοδική η πορεία των ετήσιων πλεονασμάτων, χωρίς όμως το ΤΣΜΕΔΕ να έχει προβεί εδώ και πολλά χρόνια, σε καμία αύξηση των συντάξεων, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, ή μάλλον τις προτάσεις της Διοικήσεως να απορρίπτονται  από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Με βάση τα επίσημα οικονομικά στοιχεία του τομέα, επισημαίνει η Ένωση, αυτό εκταμιεύει μηνιαίως περί τα 32,83 εκ. ευρώ για συντάξεις, ήτοι ετησίως 386 εκ. ευρώ, ενώ οι συντάξεις θα μπορούσαν να είχαν αυξηθεί, πολύ εύκολα κατά 20% και είναι απαράδεκτο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να μην εγκρίνει τις αποφάσεις του ΤΣΜΕΔΕ και του Ε.Τ. Α.Α.
Επίσης, με βάση τα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία συμπεραίνουμε ότι ο Τομέας έχει την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσει την ανωτέρω οικονομική επιβάρυνση, δηλαδή αύξηση κατά 20%, σε μακροχρόνια βάση, λαμβάνοντας υπόψη και την αναλογία ενεργών ασφαλισμένων προς συνταξιούχους 7: Ι ακόμη ύστερα από τις τελευταίες αναλογιστικές μελέτες, που το επιτρέπουν, θα μπορεί η κυρία σύνταξη να ανέλθει στα 1.300 ευρώ.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, έκρινα  σκόπιμο  να σας  παρουσιάσω  τα ανωτέρω για να γνωρίζουν όλοι οι Μηχανικοί της Επικράτειας, την πραγματική κατάσταση του Ταμείου.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Από το δελτίο του Τ.Ε.Ε. 2607/8/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us