Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

1 Ιουν 2018

Εξωτερικό κλιμακοστάσιο και απόσταση Δ


Ερώτηση : 

Σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται το εξωτερικό κλιμακοστάσιο (ανοιχτό) που συνδέει το υπόγειο με το ισόγειο να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερο από το επιτρεπόμενο Δ=2,50μ.?

Απάντηση :


Ισχύει το ότι η απόσταση από τα όρια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 μ. σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν.1577/1985 ( Γ.Ο.Κ. 85 ).

"Σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, από τις διατάξεις του πολεοδομικού κανονισμού, εφαρμόζονται: Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, το άρθρο 7 πλην της παραγράφου 1Βι, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 4 με τη διευκρίνιση ότι η αναφερόμενη σ΄ αυτές απόσταση Δ ορίζεται σε 2,5 μ. ανεξάρτητα από το ύψος".

Επομένως δεν μπορείς να κτίσεις σε απόσταση μικρότερη από το επιτρεπόμενο Δ=2,50μ.

Πως οριοθετείται μια κατοικία

Ερώτηση :

Μια νόμιμη κατοικία πως οριοθετείται;

πχ. θέλω να δω, εάν μια κατοικία απέχει από ένα σημείο Β, 50 μέτρα.

Από που θα μετρήσω την κατοικία (το σημείο Α)?

Η κατοικία έχει και σκάλα εξωτερική που οδηγεί στην αυλή. Έχει και μπαλκόνι.

Έχει και κατασκευή με σκεπή στην αυλή τύπου ψησταριά-φούρνος.

Αυτά θεωρούνται κατοικία;
 

Απάντηση :
Συνάδελφε

Προφανώς ψάχνεις να βρεις την απόσταση της κατοικίας σου από ένα συγκεκριμένο σημείο για να δεις αν επιτρέπεται κάποια χρήση.

Πιστεύω όταν αν πάρεις τις κορυφές της κατοικίας σου η πλησιέστερη προς το δεδομένο σημείο σου δίνει την απόσταση της κατοικίας σου.

Τα υπόλοιπα που αναφέρεις είναι προσαρτήματα της κατοικίας σου.

15 Μαΐ 2018

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


Αγαπητέ Αναγνώστη .

Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .

Σε ευχαριστώ

Παντελής Παπακωνσταντίνου 


1. Σύμφωνα με το ΠΔ/3-8-87 , άρθρο 1 , παραγραφος-2:

Ως μη στεγασμένος (υπαίθριος) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

α) Ακάλυπτο οικόπεδο το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατίθεται για στάθμευση το σύνολο της επιφάνειας του οικοπέδου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το ρυμοτομικό σχέδιο στοές ή προήπια.

β) Ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου που ανεγείρεται το κτίριο.

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου που επιτρέπεται να καλυφθεί από το κτίριο και το χώρο στάθμευσης, ορίζεται κατά 10% μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και μέχρι 80% κατ' ανώτατο όριο.

( Το 80% που αναφέρει το διάταγμα αφορούσε τον Ν. 1577/85( Γ.Ο.Κ. 85 ), σε περιοχές που το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 70% και σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 14 του Ν. 1577/85 (χαμηλά κτίρια Γ.Ο.Κ. , επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 80% ) το ανώτατο όριο ορίζεται σε 90%)

( Για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με τον Γ.Ο.Κ. 85)


2. Σύμφωνα με το ΝΟΚ ( Νόμο με αριθμό 4067/2012 , Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ) Αρθρο 12 παρ.1α:

Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιφάνειάς του. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 τ.μ. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 τ.μ. εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και το ισχύον ποσοστό κάλυψης .

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΟΥΜΕ

1 . Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 60% , υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 40% .

Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση : Εφύτευσης = 2/3 x40% Χ Eοικοπέδου.

Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο.


Έτσι Φύτευσης =2/3 x ( 40% - 10% )30% x Eοικ.

2. Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 70% υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 30% .

Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση : Φύτευσης = 2/3 x30% Χ Eοικοπέδου.

Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο .

Έτσι Εφύτευσης =2/3 x ( 30% - 10% ) 20% x Eοικ.

Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις αυτό είναι το ίδιο με το παρακάτω :

Όταν βγάζουμε θέσεις στον ακάλυπτο θα πρέπει να κάνουμε και τον ακόλουθο έλεγχο:

Πραγματοποιούμενη κάλυψη + Επιφάνεια θέσεων στον ακάλυπτο < Επιτρεπόμενης Κάλυψης +10% X Επιφάνεια Οικοπέδου.

14 Μαΐ 2018

Απαιτείται άδεια δόμησης με νέα αρχιτεκτονικά ?Ερώτηση :

Σε κτίριο γραφείων που έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια του 1959 (λεπτομέρεια: όλες οι αρχιτεκτονικές μελέτες της άδειας είναι σε ένα σχέδιο), εντός σχεδίου, έχω την εξής περίπτωση:

Σε ισόγειο ενιαίο χώρο (γραφείο) του κτιρίου, που αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, εμβαδού 27μ², χωρίς W.C., ο ιδιοκτήτης θέλει να προβεί σε αλλαγή χρήσης από γραφείο σε ΚΥΕ. Θα μπορούσατε να μου πείτε επακριβώς ποιες μελέτες και ποια διαδικασία (άδεια δόμησης ή μπορεί να γίνει και ενημέρωση του φακέλου?) θα χρειαστούν για την αλλαγή χρήσης?


1) Θα χρειαστεί νέο τοπογραφικό και νέο διάγραμμα δόμησης? Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάποιο πολεοδομικό μέγεθος του αρχικού διαγράμματος κάλυψης και ούτε υπάρχει αλλαγή στο αρχικό τοπογραφικό.


2) Αν ναι, σε αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς και οι λοιποί χώροι του κτιρίου με τις πιθανές αυθαιρεσίες τους?

3) Θα πρέπει να γίνει στατικός έλεγχος? Και αν ναι, σύμφωνα με τι? Η αρχική στατική μελέτη είναι υποτυπώδης, με ένα σχέδιο θεμελίωσης μόνο.

4) Θα χρειαστεί συναίνεση και των υπολοίπων ιδιοκτητών του κτιρίου?

Απάντηση :

Απαιτείται άδεια δόμησης με νέα αρχιτεκτονικά, w.c. και προθάλαμο w.c. , Νέο τοπογραφικό και Νέο διάγραμμα δόμησης με υπολογισμό θέσεων στάθμευσης ( 1 θέση στάθμευσης για εξαγορά) .


θα πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς και οι λοιποί χώροι του κτιρίου με τις πιθανές αυθαιρεσίες τους .


Στατικός έλεγχος απαιτείται εάν υπάρχει υπόγειο με φόρτια οροφής < 500κιλα/μ2 .


Για να γίνει αλλαγή χρήσης πρέπει να αναφέρεται αυτή στον κανονισμό ή να υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης .

Επαγγελματικού Εργαστηρίου Χορήγηση άδειας λειτουργίαςΕπαγγελματικού Εργαστηρίου Χορήγηση άδειας λειτουργίας
Αρμόδια Υπηρεσία: Γ.Δ. Ανάπτυξης | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:


1.
 Υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου και αίτηση προσδιορισμού των αντίστοιχα απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Μελέτη του ερωτηματολογίου και
 απαντητικό έγγραφο προσδιορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει του αντίστοιχου υποβληθέντος ερωτηματολογίου.

3.
 Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4.
 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

5.
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Δικαιολογητικά:

1. Υποβολή Ερωτηματολογίου (Δίνεται από την υπηρεσία).

2. Προσδιορισμός Δικαιολογητικών με βάση τις απαντήσεις του Ερωτηματολογίου.
 

Γενικά Δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση (Σχέδιο δίδεται από την υπηρεσία).

β1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ……../2011 (αναγράφεται ρητά άρθρο, παράγραφος, παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους στην υπό στοιχεία (α) Υπεύθυνη Δήλωση.

β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

δ. Παράβολο, ύψους 100 € στον λογαριασμό 0104011710000050 της τράπεζας ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Τ ΒΑΝΚ (δυνάμει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012).
 

2 Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση):


α. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή, εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006).

β. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.

γ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό
 Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. 

δ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοαναγειρόμενο κτήριο.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

στ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4Α’) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας.

ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρο 14 παρ. 3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90).

η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993) άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
 

θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

ι. Άλλα δικαιολογητικά ( Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί. Ορίζεται ρητά.)
 
ια. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011.

Νομικό πλαίσιο:

1. Ν.3982/2011.

2. ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012).

Κόστος:

Εκατό (100) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
Παραγόμενα έγγραφα:
 Άδεια λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου.

Χρόνος ισχύος:
 Αόριστης διάρκειας.Who is among us