Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

7 Ιαν 2016

ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩN ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΩΣ KAI Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΦΟΡΑ

τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ : ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 5η Έκδοση -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΙΜΗ: 12 ΕΥΡΩ, σελίδες 93


( Δ' ΜΕΡΟΣ )

α. Ογκομέτρηση Δεξαμενής
Ένα από τα βασικά καθήκοντα ενός διαχειριστή κοινοχρήστων είναι η ογκομέτρηση της δεξαμενής και η δυνατότητα να γνωρίζει πόσα λίτρα μπήκαν κατά την παραλαβή του πετρελαίου από τον προμηθευτή αλλά και πόσα λίτρα υπάρχουν στην δεξαμενή ανά πάσα στιγμή.
Πριν την προμήθεια και την του πετρελαίου θα πρέπει να έχουμε μετρήσει τις διαστάσεις της δεξαμενής μας έτσι ώστε να γνωρίζουμε με ακρίβεια την χωρητικότητά της καθώς και πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό του ύψους της.

1. Ορθογωνική Δεξαμενή
Ο όγκος της δεξαμενής μετριέται ως εξής :
Μετράμε το ύψος, πλάτος και μήκος της δεξαμενής, σε εκατοστά του μέτρου.
Η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής σας (σε λίτρα) είναι Όγκος = μήκος(σε εκ.) X πλάτος (σε εκ.) x ύψος (σε εκ.) διαιρούμενο δια 1.000.
Έτσι για παράδειγμα αν μετρήσετε:

ύψος = 100 εκ.
πλάτος = 100 εκ.
μήκος = 200 εκ.
τότε η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής είναι:
Όγκος = (100 x 100 x 200) : 1000 = 2.000 λίτρα

2. Κυλινδρική Δεξαμενή
Για τον όγκο του κυλίνδρου ισχύει ο τύπος :

V = π Xd2X.h/4

Όπου :
V = Όγκος κυλίνδρου
h= Ύψος κυλίνδρου
d= Διάμετρος κυλίνδρου
π=3, 14

Επομένως για την ογκομέτρηση Κυλινδρικής Δεξαμενής , πρέπει να μετρήσουμε την διάμετρο της και το ύψος της .

Έτσι για παράδειγμα αν μετρήσετε:
Διάμετρος δεξαμενής d =100 cm (εκατοστά) και ύψος δεξαμενής h=100 cm (εκατοστά).

Όγκος δεξαμενής (V) = π·d2·h/4 /1000 (Λίτρα )
=3,14·100·2.100/4= 3140 λίτρα

3. Οριζόντια Κυλινδρική Δεξαμενή

Η ογκομέτρηση Οριζόντιας Κυλινδρικής Δεξαμενής , είναι εφικτή μόνο με ηλεκτρονικό υπολογιστή , έτσι συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση της .

β. Διαδικασία παραλαβής του πετρελαίου

1. Τι κάνουμε πριν την παραλαβή
1. Μετρούμε το ύψος του πετρελαίου στην δεξαμενή πριν την παραλαβή του. (ύψος πριν)
2. Παραλαμβάνουμε το πετρέλαιο .
3. Μετρούμε το ύψος του πετρελαίου στην δεξαμενή μετά την παραλαβή του (ύψος μετά) .
Η ποσότητα του πετρελαίου που παραλάβαμε είναι: (Ύψος πετρελαίου μετά - Ύψος πετρελαίου πριν) Χ Μήκος της δεξαμενής Χ Πλάτος της δεξαμενής /1000 ( λίτρα )
Έτσι για παράδειγμα αν έχουμε:
Μήκος της δεξαμενής = 200 εκατοστά
Πλάτος της δεξαμενής = 100 εκατοστά
Ύψος πετρελαίου πριν = 20 εκατοστά
Ύψος πετρελαίου μετά = 90 εκατοστά
Τότε έχουμε παραλάβει πετρέλαιο :
((90-20) Χ 100 Χ 200 / 1000) = 1400 λίτρα .

2. Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την διαδικασία παραλαβής

1. Η βέργα μέτρησης ή το μέτρο να είναι ευθεία, άκαμπτα , χωρίς στραβώματα και να το τοποθετούμε πάντα κατακόρυφα .
2. Στην μέτρηση ‘ πριν ‘ και ‘ μετά ‘ τοποθετούμε το μέτρο μας στο ίδιο σημείο και φροντίζουμε να ακουμπάει στον πάτο της δεξαμενής .
3. Η μέτρηση μετά την παραλαβή γίνεται μερικά λεπτά μετά , ( 3 έως 4 ) και αφού ηρεμήσει η επιφάνεια του πετρελαίου στην δεξαμενή.
4. Ελέγχουμε ότι το περιεχόμενο του σωλήνα του βυτιοφόρου έχει αδειάσει εντελώς .
5. Σε μεγάλες ποσότητες θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα τοιχώματά της δεξαμενής μπορεί να κάνουν “κοιλιά” και έτσι πιθανόν η μέτρηση να μας βγει λανθασμένη .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us