Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

17 Νοε 2015

W.C. ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ KATOIKIAΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ


τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr


1 . ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εγκύκλιος 19899/61/89. [ ΙΣΧΥΕΙ από 11.7.1989 ]

Δυνατότητα κατασκευής WC στο υπόγειο της κατοικίας (Aρθρον-7 του ΓΟΚ/85 )

Όσον αφορά ερωτήματα σχετικά με την δυνατότητα κατασκευής WC. στο υπόγειο της κατοικίας, ισχύουν τα παρακάτω:

1) Βάσει του άρθ.2 της ΑΠΟΦ-3046/304/88 απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Κτιριοδομικός Κανονισμός), ορίζονται σαν χώρος βοηθητικής χρήσης, οι χώροι κυκλοφορίας (διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια) οι χώροι υγιεινής κλπ.

2) Οι χώροι κυκλοφορίας και υγιεινής στην συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκονται στο υπόγειο όπου είναι δυνατή η κατασκευή τους σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο, πλην όμως αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της κατοικίας και απαραίτητα για την λειτουργία τους.

Με τα δεδομένα αυτά είναι δυνατή η κατασκευή WC στο υπόγειο της κατοικίας με την προϋπόθεση ότι θα υπολογισθούν στον Σ.Δ. (Συντελεστή Δόμησης) ο χώρος του WC το κλιμακοστάσιο και ο διάδρομος προσπέλασης αυτού"
(Επειδή το WC είναι αναπόσπαστο μέρος της κατοικίας. Θεωρείται, δηλ., ότι η κατοικία συνεχίζεται και προς το υπόγειο, εφόσον επάνω της λείπει ένας απαραίτητος χώρος (άσχετα αν το WC, το κλιμακοστάσιο και ο διάδρομος είναι βοηθητικοί χώροι).

ΣΧΕΤΙΚΑ :
1. ΝΟΜΟΣ Άρθρο 7 του ΓΟΚ/85.
2. Άρθρο 2 της Απόφασης 3046/304/88 (Κτιριοδομικός Κανονισμός). Εγκύκλιος 23/90

2 .ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Οι Εγκύκλιοι αναφέρονται μόνο σε κατοικίες.
θεωρώ ότι και στα καταστήματα ισχύει το ίδιο, δηλαδή είναι υποχρεωτική η ύπαρξη WC σε κάθε κατάστημα, επομένως θα πρέπει να προσμετρηθούν στο Σ.Δ. .

Όμως, αναφορικά με το τμήμα της σκάλας, επειδή ως γνωστόν η οπή του κλιμακοστασίου στον τελευταίο όροφο δεν προσμετράται, ΠΙΣΤΕΥΩ δεν θα πρέπει να προσμετρηθεί και εδώ.
Αλλά αυτό είναι ένα σημείο που ΘΑ έχει πιθανόν αμφισβητήσεις από κάθε υπάλληλο .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us