Υπηρεσίες που Παρέχουμε !

Αρχιτεκτονικές μελέτες • Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά. • http://www.advice4u.gr Αδειες λειτουργίας - Υγιεινομικού ενδιαφέροντος . • Ολες οι άδειες εναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής. • http://www.advice4u.gr Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. • Από 75 ευρώ στην περιοχη Αττικής. • http://www.advice4u.gr Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια,Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό. • Aπό 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής. • http://www.advice4u.gr Εξοικονόμηση κατ'οίκον •πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες . • http://www.advice4u.gr Ανακαινίσεις για ολους - θελετε να ανακαινισετε καποιο χωρο? •Μελέτη,κατασκευή,Οικονομικές τιμές Eπικοινωνήστε με εμάς για προσφορά.,ειμαστε κοντα σας,πολυ οικονομικα! • http://www.advice4u.gr Τακτοποίηση αυθαιρέτων •Αττική,υπεύθυνα,γρήγορα,οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013 •http://www.advice4u.gr Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές. •Eπικοινωνήστε με εμάς για προσφορά.,ειμαστε κοντα σας,πολυ οικονομικα! • http://www.advice4u.gr

5 Ιουν 2015

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Παράγραφος 2 του άρθρου 5 ΤΟΥ Ν. 1221/1981)τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr
1. Το ποσόν της εισφοράς ανά θέσιν σταθμεύσεως ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται εις δραχμάς (ευρώ  σήμερα) ,  βάσει της αξίας γης ανά Τετραγωνικόν μέτρον γηπέδου, εφ’ου το Κτίριον και αναλόγως του ισχύοντος δια το υπ '  όψιν γήπεδον συντελεστού δομήσεως ως εξής:

α) Δια συντελεστήν δομήσεως μικρότερον ή ίσον προς ένα (1)  ή ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ίση προς την αξίαν του τετραγωνικού μέτρου γης πολλαπλασιαζόμενης επί την απαιτουμένην δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως επιφάνειαν , εκπεφρασμένην εις απόλυτον αριθμόν ,  ως η επιφάνεια αύτη ορίζεται ειδικότερον υπό των Π. Δ/των παραγράφων 1  και 2 του άρθρου 2  του παρόντος.

β) Δια συντελεστήν δομήσεως μεγαλύτερον του ένα (1)   η ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ως εις την ως άνω περίπτωσιν (α)  διηρημένου του ούτω προκύπτοντος ποσού δια του αντιστοίχου συντελεστού δομήσεως .

Άρα ισχύει :


1.       ΣΔ μικρότερο του 1 , Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25
2.       ΣΔ μεγαλύτερο του 1 , Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ.

2. Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται,  κατά τας διατάξεις του παρόντος ,  η καταβολή μειωμένης εισφοράς, αύτη καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4)  της κατά την προηγουμένην
Παράγραφον προκυπτούσης .

Άρα έχουμε στην περίπτωση αλλαγής χρήσης (  μειωμένη εισφορά ):


1.       ΣΔ   μικρότερο του 1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/4
2.       ΣΔ μεγαλύτερο του 1 , Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ./4

Τον Σ.Δ. και την αξία γης τα βρίσκουμε από πρόγραμμα , ή σε περίπτωση που δεν έχουμε από γνωστό συμβολαιογράφο .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us