Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

15 Οκτ 2013

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗΑγαπητέ φίλε
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες  ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ  ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ- ΜΕΡΟΣ 1- ΤΙΜΗ :28  ΕΥΡΩ

Η αδεια οκογενειακης στεγης καθιερωθηκε με το αρθρο 41 του Ν. 1337/83 ( Φ.Ε.Κ. 33/Α’ ) .

1. Στην παράγραφο 1  αυτού τονίζεται ότι σε περιπτώσεις οικοδομήσιμων οικοπέδων μπορεί ύστερα από απόφαση της αρμόδιας αρχιτεκτονικής επιτροπής  , να εγκρίνεται  κατά παρέκκλιση από τους όρους  δόμησης της περιοχής η χορήγηση αδείας οικογενειακής στέγης αποκλειστικά για την κατασκευή κύριας κατοικίας του οικοπεδούχου , ανιόντων μέχρι πρώτου βαθμού και της ( του ) συζύγου  του ( της )  και κατιόντων του , εφόσον όλοι κατοικούν μόνιμα στην πόλη η τον οικισμό και δεν έχουν σε αυτόν άλλο οικοδομήσιμο οικόπεδο.
 2. Στην παράγραφο 2   αναφέρεται ότι η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι
    μεγαλύτερη των 240 μ2 και το κτίσμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) ορόφους η να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης της περιοχής.
 Σε κάθε περίπτωση  ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,40 .
 3. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι η αρχιτεκτονική επιτροπή μπορεί  να μην εξαντλήσει το όριο των
    240  μ2 η τον αριθμό των ορόφων και γενικά μπορεί να επιβάλλει κάθε απαιτούμενο κατά τη κρίση της περιορισμό.
 4. Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι οι διατάξεις του άρθρου εφαρμόζονται στα ήδη εγκεκριμένα σχέδια πόλεων , στους οικισμούς προ του 1923 και στις επεκτάσεις που γίνονται βάσει του νόμου 1337.
 5. Στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι εάν μέσα σε μια πενταετία από την έκδοση της αδείας , γίνουν
     μεταβιβάσεις εν ζωή του ακινήτου η μέρους αυτού που καλύπτουν τον επιπλέον συντελεστή
     εφαρμόζονται υποχρεωτικά και ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 880/1979 .

Για την άδεια οικογενειακής στέγης  ισχύουν και τα παρακάτω :

Απόφαση  Γ. 622/61 ΤΗΣ 11/13.1.1985 (Φ.Ε.Κ. 9Β’)
  1. Ο κύριος του οικοπέδου και τα λοιπά  μέλη της οικογένειας  δεν πρέπει  να έχουν στην ίδια πόλη   η οικισμό  άλλο οικοδομήσιμο η  οικοδομημένο οικόπεδο στο οποίο υπάρχει η μπορεί (σύμφωνα με τους  ισχύοντες  όρους  δόμησης της περιοχής ) να ανεγερθεί κατοικία η διαμέρισμα που να επαρκεί για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών στο ίδιο ακίνητο .
Για την εκτίμηση των αναγκών λαμβάνεται ως απαραίτητη επιφάνεια κατοικίας 30 μ2 ανά άτομο με
ελάχιστη επιφάνεια κατοικίας 80 μ2 , ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων 2. Είναι δυνατή η κατασκευή περισσοτέρων της μιας αυτοτελούς κατοικίας στην ενιαία ιδιοκτησία του δικαιούχου , εφόσον οι αυτοτελείς κατοικίες χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τα μέλη της  
οικογένειας του που αναφέρονται στην παραγραφο1 του άρθρου 41 του Ν. 1337/83.
 3. Η ειδική οικοδομική άδεια χορηγείται καταρχήν μόνο μια φορά , είναι όμως δυνατή η χορήγηση και  άλλης αδείας στο ίδιο πρόσωπο και κτίσμα εάν αποδεδειγμένα άλλαξε η οικογενειακή του κατάσταση.

4. Εφόσον σε  περίπτωση συνιδιοκτησίας , εκδίδεται ενιαία άδεια για όλο το οικόπεδο , αναφέρεται για ποια διαμερίσματα ισχύει σαν «ειδική άδεια οικογενειακής στέγης» , ενώ για τα λοιπά μέλη ( μη δικαιούχων ) ισχύει σαν κοινή.
5. Η  ΕΠ.Α.Α.Ε. αποφαινεται για το συνολο της οικοδομής.
 6 .Σε περίπτωση που ο δικαιούχος  οικογενειακής στέγης δεν είναι κύριος του οικοπέδου κατά πλήρες δικαίωμα , αλλά κατά μέρος αυτού, ειδική άδεια οικογενειακής στέγης αναφέρεται στο ποσοστό του για το οποίο και μόνο είναι δυνατή η προσαύξηση της δομήσιμης επιφάνειας.
 Για τον υπολογισμό του τελικού εμβαδού ,που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο , η μέγιστη επιφάνεια που θα μπορούσε να δομηθεί σε ολόκληρο το οικόπεδο ( εάν γινόταν ενιαία εφαρμογή του θεσμού ), κατανέμεται ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του δικαιούχου.

     Εγκύκλιος 14031/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ και γνωμοδότηση 88/2002 του Νομικού Συμβουλίου του
     Κράτους 

1. Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί οικογενειακής στέγης για την ανέγερση η προσθήκη οικοδομής σε οικόπεδα που μπορούν να οικοδομήσουν μόνο βάσει του άρθρου 25 του Ν. 1337/1983 .
 2. Δεν είναι δυνατή η προσαύξηση του ποσοστού κάλυψης της οικοδομής που ανεγείρεται βάσει των διατάξεων περί οικογενειακής στέγης , πέραν του προβλεπόμενου για την περιοχή ποσοστού κάλυψης   
   (Δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις για τα χαμηλά κτίρια ) .
 3. Δεν  είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί οικογενειακής στέγης σε περιοχές δεύτερης
      κατοικίας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us