Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Αρχιτεκτονικές μελέτες
• Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά.
• http://www.advice4u.gr/oikodomikesadeies.html

Αδειες λειτουργίας - Υγιεινομικού ενδιαφέροντος .
• Ολες οι άδειες εναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής.
• http://www.advice4u.gr

Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.
• Από 75 ευρώ στην περιοχη Αττικής.
• http://www.advice4u.gr

Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια,Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό.

• Aπό 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής.
• http://www.advice4u.gr

Εξοικονόμηση κατ'οίκον

•πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες .
• http://www.advice4u.gr

Ανακαινίσεις για ολους - θελετε να ανακαινισετε καποιο χωρο?
•Μελέτη,κατασκευή,Οικονομικές τιμές Eπικοινωνήστε με εμάς για προσφορά.,ειμαστε κοντα σας,πολυ οικονομικα!
• http://www.advice4u.gr

Τακτοποίηση αυθαιρέτων
•Αττική,υπεύθυνα,γρήγορα,οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013
•http://www.advice4u.gr

Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές.
•Eπικοινωνήστε με εμάς για προσφορά.,ειμαστε κοντα σας,πολυ οικονομικα!
• http://www.advice4u.gr

15 Οκτ 2013

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗΑγαπητέ φίλε
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες  ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ  ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ- ΜΕΡΟΣ 1- ΤΙΜΗ :28  ΕΥΡΩ

Η αδεια οκογενειακης στεγης καθιερωθηκε με το αρθρο 41 του Ν. 1337/83 ( Φ.Ε.Κ. 33/Α’ ) .

1. Στην παράγραφο 1  αυτού τονίζεται ότι σε περιπτώσεις οικοδομήσιμων οικοπέδων μπορεί ύστερα από απόφαση της αρμόδιας αρχιτεκτονικής επιτροπής  , να εγκρίνεται  κατά παρέκκλιση από τους όρους  δόμησης της περιοχής η χορήγηση αδείας οικογενειακής στέγης αποκλειστικά για την κατασκευή κύριας κατοικίας του οικοπεδούχου , ανιόντων μέχρι πρώτου βαθμού και της ( του ) συζύγου  του ( της )  και κατιόντων του , εφόσον όλοι κατοικούν μόνιμα στην πόλη η τον οικισμό και δεν έχουν σε αυτόν άλλο οικοδομήσιμο οικόπεδο.
 2. Στην παράγραφο 2   αναφέρεται ότι η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι
    μεγαλύτερη των 240 μ2 και το κτίσμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) ορόφους η να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης της περιοχής.
 Σε κάθε περίπτωση  ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,40 .
 3. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι η αρχιτεκτονική επιτροπή μπορεί  να μην εξαντλήσει το όριο των
    240  μ2 η τον αριθμό των ορόφων και γενικά μπορεί να επιβάλλει κάθε απαιτούμενο κατά τη κρίση της περιορισμό.
 4. Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι οι διατάξεις του άρθρου εφαρμόζονται στα ήδη εγκεκριμένα σχέδια πόλεων , στους οικισμούς προ του 1923 και στις επεκτάσεις που γίνονται βάσει του νόμου 1337.
 5. Στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι εάν μέσα σε μια πενταετία από την έκδοση της αδείας , γίνουν
     μεταβιβάσεις εν ζωή του ακινήτου η μέρους αυτού που καλύπτουν τον επιπλέον συντελεστή
     εφαρμόζονται υποχρεωτικά και ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 880/1979 .

Για την άδεια οικογενειακής στέγης  ισχύουν και τα παρακάτω :

Απόφαση  Γ. 622/61 ΤΗΣ 11/13.1.1985 (Φ.Ε.Κ. 9Β’)
  1. Ο κύριος του οικοπέδου και τα λοιπά  μέλη της οικογένειας  δεν πρέπει  να έχουν στην ίδια πόλη   η οικισμό  άλλο οικοδομήσιμο η  οικοδομημένο οικόπεδο στο οποίο υπάρχει η μπορεί (σύμφωνα με τους  ισχύοντες  όρους  δόμησης της περιοχής ) να ανεγερθεί κατοικία η διαμέρισμα που να επαρκεί για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών στο ίδιο ακίνητο .
Για την εκτίμηση των αναγκών λαμβάνεται ως απαραίτητη επιφάνεια κατοικίας 30 μ2 ανά άτομο με
ελάχιστη επιφάνεια κατοικίας 80 μ2 , ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων 2. Είναι δυνατή η κατασκευή περισσοτέρων της μιας αυτοτελούς κατοικίας στην ενιαία ιδιοκτησία του δικαιούχου , εφόσον οι αυτοτελείς κατοικίες χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τα μέλη της  
οικογένειας του που αναφέρονται στην παραγραφο1 του άρθρου 41 του Ν. 1337/83.
 3. Η ειδική οικοδομική άδεια χορηγείται καταρχήν μόνο μια φορά , είναι όμως δυνατή η χορήγηση και  άλλης αδείας στο ίδιο πρόσωπο και κτίσμα εάν αποδεδειγμένα άλλαξε η οικογενειακή του κατάσταση.

4. Εφόσον σε  περίπτωση συνιδιοκτησίας , εκδίδεται ενιαία άδεια για όλο το οικόπεδο , αναφέρεται για ποια διαμερίσματα ισχύει σαν «ειδική άδεια οικογενειακής στέγης» , ενώ για τα λοιπά μέλη ( μη δικαιούχων ) ισχύει σαν κοινή.
5. Η  ΕΠ.Α.Α.Ε. αποφαινεται για το συνολο της οικοδομής.
 6 .Σε περίπτωση που ο δικαιούχος  οικογενειακής στέγης δεν είναι κύριος του οικοπέδου κατά πλήρες δικαίωμα , αλλά κατά μέρος αυτού, ειδική άδεια οικογενειακής στέγης αναφέρεται στο ποσοστό του για το οποίο και μόνο είναι δυνατή η προσαύξηση της δομήσιμης επιφάνειας.
 Για τον υπολογισμό του τελικού εμβαδού ,που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο , η μέγιστη επιφάνεια που θα μπορούσε να δομηθεί σε ολόκληρο το οικόπεδο ( εάν γινόταν ενιαία εφαρμογή του θεσμού ), κατανέμεται ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του δικαιούχου.

     Εγκύκλιος 14031/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ και γνωμοδότηση 88/2002 του Νομικού Συμβουλίου του
     Κράτους 

1. Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί οικογενειακής στέγης για την ανέγερση η προσθήκη οικοδομής σε οικόπεδα που μπορούν να οικοδομήσουν μόνο βάσει του άρθρου 25 του Ν. 1337/1983 .
 2. Δεν είναι δυνατή η προσαύξηση του ποσοστού κάλυψης της οικοδομής που ανεγείρεται βάσει των διατάξεων περί οικογενειακής στέγης , πέραν του προβλεπόμενου για την περιοχή ποσοστού κάλυψης   
   (Δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις για τα χαμηλά κτίρια ) .
 3. Δεν  είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί οικογενειακής στέγης σε περιοχές δεύτερης
      κατοικίας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us