Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

16 Ιουν 2011

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ –ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 8. ΦΥΤΕΥΣΗ (Άρθρο 23 του ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ )Αγαπητέ φίλε
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες  ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ –ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
8. ΦΥΤΕΥΣΗ (Άρθρο 23 του ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ )
Απόφαση 3046/304 της 30.1/3.2.1989 Φ.Ε.Κ. 59Δ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
1. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου , τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση , για να μπορεί να φυτευτεί.
2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής η κατ’ επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού μεγαλύτερου των 200 μ2 , πρέπει να φυτεύονται δένδρα η να διατηρούνται υπάρχοντα , έτσι ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 200 μ2 οικοπέδου .
Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου μεγαλύτερο η ίσον των 100 μ2 προστίθεται ένα ακόμη δένδρο .
3. Όταν υπάρχουν προκήπια , τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνουν , κατά την παρ. 7 του άρθρου 17 του Γ.Ο.Κ. , πρέπει να είναι τόσα , ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 μ2 προκηπίου.
4. Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν προκηπίου πάνω από 12 μ2 , προστίθεται ένα ακόμη δένδρο.
Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των δένδρων που επιβάλλεται από την ως άνω παράγραφο 2.
5. Στην επιφάνεια φύτευσης δεν περιλαμβάνονται ο διάδρομος – είσοδος του κτιρίου πλάτους 1.30 μέτρων και οι θέσεις στάθμευσης στους ακάλυπτους χώρους όπου μπορεί να αφαιρείται πλάτος τροχών 0.50 μέτρων.
6. Πρέπει να απεικονίζεται η φύτευση και να αναγράφεται σε κάποιο σχέδιο , συνήθως στην κάτοψη PILOTIS η στην κάτοψη ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Βλέπε παρακάτω σχήμα 3
ΣΧΗΜΑ 3

Στην προκειμένη περίπτωση :
1.Εαπαιτ.φυτευσεως=Εοικ.Χ30%Χ2/3=141.34 μ2 Χ 30%Χ2/3= 28.27 μ2 .
2.Φυτεύονται : Εφυτ.=Ε πίσω ακαλύπτου =5.93Χ 5.25 = 31.13 μ2 >28.27 μ2
( βλέπε σχήμα ) .
3. Αριθμός απαιτούμενων δένδρων : Επειδή Ε οικοπεδου< 200μ2 δεν απαιτούνται δένδρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us