Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

27 Μαΐ 2010

τεχνικη εκθεση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 2β, του άρθρου 5, του ν.3843/10 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης…» (ΦΕΚ 62 Α’)
Διεύθυνση / θέση ακινήτου : ……………………………………………………………….
Αριθμός και ημ/νία έκδοσης Οικ. Άδειας:.…………………………………………………
Χρήση κτηρίου :…………………………………………………………………………….
Ιδιοκτήτης: ……………………………………………………………………………………
Διεύθυνση Ιδιοκτήτη : ………………………………………………………………………

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ :
Περιγραφή Χώρου/ ων:..……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Εμβαδόν του Χώρου/ων : …………………………………………………………………..
Χρήση του Χώρου/ων με βάση την οικοδομική άδεια :…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Νέα αυθαίρετη χρήση ……………………………………. …………………………………
…………..………………………………………………………………………………………
Ισχύουσες Χρήσεις Γης στο ακίνητο:………………………………………………..……..
Ισχύων Σ.Δ στο ακίνητο.:………………………………….
Έκταση γης, που προκύπτει από τη διαίρεση του Εμβαδού με τον Σ.Δ.: …………….
Ημερομηνία : ……/……./……….
Ο Δηλών Μηχανικός


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
α) Αντίγραφο του στελέχους της υπ’ αριθμ οικ. άδειας
β) Αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος της ανωτέρω οικοδομικής άδειας
γ) Κάτοψη του ορόφου του χώρου, που υπάγεται στη ρύθμιση του άρθρου 5, του ν. 3483/10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us