Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

27 Μαΐ 2010

αιτηση ιδιοκτητη


ΠΡΟΣ
την
ΘΕΜΑ
Αίτηση για την διατήρηση της χρήσης
χώρων κατ’ εφαρμογή του Ν.3843/2010
(ΦΕΚ 62 Α /28.04.2010)
ΑΙΤΗΣΗ

Ονομα ................................................

Επώνυμο............................................

Α.Δ.Τ...................................................

Κάτοικος ............................................

Πόλη...................................................

Οδός .................................................

Αριθμός .............................................

Τ.Κ. ...................................................

Αστ.Τμήμα.........................................

Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

...........................................................

Τηλ. ……………… .............................


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.      Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (εις διπλούν)
2.      Παράβολο 250 / 350 Ευρώ
3.      Τεχνική Έκθεση με συνημμένα
-          Στέλεχος Ο/Α
-          Τοπογραφικό
-          Κάτοψη Χώρου

Σας υποβάλλω συνημμένο φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διατήρησης για σαράντα χρόνια, χώρων οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθ’ υπέρβαση των περιορισμών και όρων δόμησης.
Ακολουθεί απαρίθμηση χώρων & περιγραφή χρήσης τους (Α’ κατοικίας, άλλης κατοικίας, άλλης χρήσης) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5,6,7,8 και 10 του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62Α).:
…………… .………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. …………… ………...
…………………………………………………………
Στοιχεία του κτιρίου:
Δήμος/Κοινότητα ...................................................
Δ/νση......................................................................
Οικ. Άδεια* υπ’ αριθμ. ............. ….έτους ......... ….  
της πολεοδομίας ...................................................
*Αντί αδείας…………………………………………..
…………………………………………………………
......../......./2010

Ο Αιτών/Η Αιτούσα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us